Scroll Top

“Обичам природата-аз участвам”

Ефектът от извънучилищните дейности, свързани с екологичното възпитание  на подрастващото поколение и прекия им  контакт  с природата за  добиване на знания и умения за опазване на природното многообразие  в  родния край  и   пълноценното  общуване помежду им бе постигнат,  с организираните дейности по проект„Обичам природата – аз участвам” , програма „Глобални библиотеки – България”, "Библиотеката – активен участник в обществения живот" на читалищна библиотека при НЧ „Георги Тодоров-1885” в партньорство със СУ „Св.св.Кирил и Методий . Създадените социални контакти на целевата група утвърдиха и  ролята на читалищната библиотека, като естествен център за общностно развитие.
Днес  учениците  с голям интерес  започнаха  изготвянето на хербарии от защитени видове растения, които събираха в рамките на три месеца. Запознаха  се и с магнитното табло „Природата и нейното опазване”. На таблото с помощта на повече от 100  магнитни  фигури ,  разиграха ситуации за опазване на гората и морето .
Предназначението на магнитното табло  е разиграване на колективна игра, предназначена за развитието на различни области. Навици за защита на природата , логическо мислене и внимание и памет. 
Едновременно с това учениците подготвят информация и  снимковия материал за създаване на информационния под сайт , към сайта на читалище „Георги Тодоров-1885” с „Природният феномен- Белица”  и за създаване на брошури и плакати в изпълнение на дейностите в проекта.
Този проект се реализира с подкрепата на Фондация „Глобални библиотеки – България” в рамките на конкурс „Библиотеката – активен участник в обществения живот”, в изпълнение на договор РД11-00-115/24.06. 2016 г. с Министерство на културата.

Skip to content