Scroll Top

Oбучение на библиотекари по ИКТ в Регионална библиотека „Хр. Смирненски” Хасково

Oбучение на библиотекари по ИКТ

     С подкрепата на Фондация „Глобални библиотеки – България” от 20 до 22 февруари в Регионална библиотека „Хр. Смирненски” се проведе oбучение на библиотекари по ИКТ, на тема „Основни софтуерни продукти в помощ на библиотекаря.Дигитализация на библиотечния фонд. Дигитализация на местното културно наследство и местния периодичен печат”. Обучител: инж. Огнян Генов.

 

 

Обучение на библиотекари по ИКТ – II група
 
С подкрепата на Фондация „Глобални библиотеки – България” от 27.02 – 01.03 в Регионална библиотека  „Хр. Смирненски” се провежда второ обучение на библиотекари по ИКТ, на тема „Основни софтуерни продукти в помощ на библиотекаря” Обучител: инж. Огнян Генов.
 
Skip to content