Scroll Top

Библиотеките – място за учене през целия живот

03

За втора поредна година в Бургас се проведоха Национални дни на ученето през целия живот. От 6 до 8 октомври 2016 г., на четиридесет и три щанда организации и институции за обучение на възрастни от цяла България представиха своя труд, знания и умения.

Представители на Регионална библиотека ”П. К. Яворов” споделиха опита в обучението на възрастни в ИКТ умения, натрупан в рамките на Програма „Глобални библиотеки – България”. Те предоставиха информация за ролята на библиотеките като място за учене през целия живот, чрез разпространението на брошури, подготвени от Българската библиотечно-информационна асоциация (ББИА) и фондация “Глобални библиотеки – България“ (ФГББ).

ФГББ и ББИА предоставят разнообразни възможности на библиотечните специалисти да повишават своите умения  и да бъдат неизменен помощник на гражданите в процеса на търсене на информация и развитие на техните знания за по-успешна личността реализация.

Днес библиотеките в цялата страна предоставят възможности на всички за учене през целия живот. Децата формират трайни умения и навици за четене и стават любознателни, благодарение на модерни игри и забавления. Учениците и студентите получават свободен достъп до полезни информационни ресурси, развиват креативни умения и получават възможности да учат и творят заедно в групи по интереси. Хората в активна трудова дейност подобряват професионалната си квалификация и знания, и уменията си за търсене на работа. Възрастните хора имат възможност безплатно да придобият компютърни умения, за да общуват свободно в дигиталната ера и да се радват на пълноценен социален живот.

Дните за учене в Бургас се осъществяват от Министерство на образованието и науката в партньорство с Областна администрация Бургас, Община Бургас и Държавна опера  – Бургас.

В програмата на Националните дни за учене през целия живот се проведоха различни събития като: обмен на добри практики, публична лекция и дискусия по проблемите на продължаващото професионално обучение и квалификацията на лица с ниско образование, популяризиране на Електронната платформа за учене в Европа (EPALE), награди за принос към сектора за учене на възрастни, културни прояви и др.

Skip to content