Scroll Top

ЗЕЛЕНА АКАДЕМИЯ В ЧИТАЛИЩНАТА БИБЛИОТЕКА В ЗЛАТОГРАД

IMG_6651

Библиотеката при ОНЧ”Просвета-1908” Златоград в партньорство с Център за развитие на Община Златоград започна реализацията на проект „Зелена академия в читалищната библиотека” Той се осъществява в рамките на конкурс „Библиотеката –активен участник в обществения живот”, обявен от Фондация „Глобални библиотеки България”,съгласно договор РД 11-00-115/24.06.2016 с Министерство на културата . В проекта са включени следните дейности :интерактивно обучение на възрастни в 2 групи през м.октомври и ноември , практическа зелена академия за обособяване на зелени зони-е-Зелена зона,Изложбена зелена зона и рециклираща зелена зона. Друга интересни дейности са :Зелена фото академия „Красотата около нас” и Концертна зелена академия. При изпълнение на проекта ще бъдат демонстрирани различни канали и способи за насърчаване на екологосъобразно поведение и активна позиция чрез ресурсите на библиотеката и партньора. Проектът стартира с обучението ,към което проявиха интерес различни възрастови групи. Зорка Хаджиева

Skip to content