Scroll Top

Национален Форум “Библиотеките днес”, 29-30 ноември 2016 г.

Фондация "Глобални библиотеки – България" организира национален форум „Библиотеките днес”, който ще се проведе на 29-30 ноември 2016 г. в Националния дворец на културата. Фондацията има за цел да представи ролята на обществената библиотека в съвременното общество и да очертае нейния потенциал като център на местната общност в изпълнение на национални и европейски политики в различни сфери на обществено-икономическия живот: от неформално образование, достъп до култура, достъп до интернет и информационните ресурси на глобалното информационно общество, до бъдещите услуги на електронното правителство.

Във форумът, организиран от Фондация Глобални библиотеки – България, са поканени да участват представители на библиотечните среди от цялата страна, кметове и представители на общини, представители на министерства и държавни агенциипредседатели и членове на комисии към Народното събрание, евродепутати, представители на бизнеса, неправителствени организации и чуждестранни гости, имащи отношение и участващи в процеса на формиране и прилагане на политики в сферата на културата, библиотечната дейност и информационните технологии.
 
В рамките на форума ще бъдат представени новите възможности на обществените библиотеки и услугите, които те могат да предоставят в условията на развиващо се информационно общество през XXI в.
Ще се очертаят водещите тенденции, ще се представят добри практики и ще се обсъдят потенциалът и ползите от публично-частното партньорство, като възможност за подобряване на материалната база, развитието на иновативни технологии и съвременни услуги в библиотеките, чрез които те успешно да отговарят на нуждите на местните общности.

 
Онлайн регистрационен формуляр за участие в Национален форум „Библиотеките днес”.

Формата за регистрация е само за обществените библиотеки, част от мрежата на Фондация "Глобални библиотеки – България". Всяка организация може да регистрира не повече от един участник във Форума.

* Срок за регистрация: Заявки за участие в Национален форум „Библиотеките днес” се приемат до 17 октомври 2016 г.

За допълнителни въпроси се обадете на 02/9319917 или пишете на email: office@glbulgaria.net
 

 

Skip to content