Scroll Top

Библиотеката започва проект за образователна интеграция на деца от ромската общност

IMG_4741

Регионална библиотека „Дора Габе” стартира работа по нов проект на тема „Библиотеката – посредник в образователната интеграция на деца от ромската общност”, тематична област 3 – Образователна интеграция на малцинствени групи, който се реализира с подкрепата на Фондация „Глобални библиотеки – България” в рамките на конкурс „Библиотеката – активен участник в обществения живот”, в изпълнение на Договор РД11-00-115/24.06.2016 г. с Министерство на културата. Партньор на регионалната библиотека е Фондация „Ръка за помощ” Добрич. Проектните дейности стартират през септември 2016 г. и ще продължат до края на м. април 2017 г.

Проектът стартира с информационна среща, която на 5 октомври 2016 г. събра участниците по проекта, децата и техните родители, библиотечни специалисти, представители на Фондация „Ръка за помощ”, партньори на библиотеката. Целта на срещата бе запознаване на участниците, представяне на целите на проекта, мотивите за избор на тема, планираните дейности по проекта, неговата устойчивост и начините за популяризирането му сред обществеността.

Целева група по проекта са 30 деца от ромски произход на възраст 4-6 години и техните родители. Основна цел на спечеления проект е да бъдат формирани основни образователни и социални компетенции на деца, чийто майчин език не е български и да се насърчи цялостното им включване в ранния образователен процес, да се подпомогне ограмотяването, обогатяване на  лексикалния запас от български думи и да се стимулира развитието на творческия талант на  децата от целевата група. Освен това проектът цели да се повиши мотивацията у родителите от малцинствените групи за оказване на подкрепа на децата им за успешна адаптация в процеса на образование.  

В проектните дейности са планирани разнообразни тематични занятия с включени атрактивни пособия и интерактивни методи за адаптация към учебната среда, които да провокират интереса на децата. Смяната на обичайната среда, различните форми на обучение, създаването на среда на толерантно мултикултурно общуване целят успешната интеграция и преодоляване на образователните проблеми на целевата група. Ангажирането на родителите ще засили тяхната мотивация за добро образование.

Иновативни за библиотечната работа с деца са последователно планирани занимания с група деца и родители от ромски произход, включването на нови пособия и методи в заниманията.

Предвидени са занимания в четири теми „Прочети ми приказка…”, „Ранно музикално възпитание”, „Работилница за въображение” и „Традицията повелява…”. Ще бъдат закупени материали за куклен театър, музикални инструменти, образователни и логически игри, литература за деца от 4 до 6 години и др. Библиотекари и педагог от фондация „Ръка за помощ” по забавен начин ще сближават децата с книгите чрез четене, четене с разказване, преразказване и драматизация, куклен театър. Ще бъде приложен иновативен за библиотеката метод за запознаване с музикалните инструменти и видовете музика, с използване на различни детски музикални инструменти, грамофонни плочи, дискове с музика, музикална литература. Предвиждат се разнообразни занимания като рисуване, апликиране, моделиране с безопасни материали, с цел включване на  творческия процес в изкуството като проводник за комуникация. Планирани са дни за запознаване на децата и техните родители с различни български празнични традиции и обичаи чрез приказки, стихове, песни, картини, които си взаимодействат  в празниците.
 
След приключване на проекта през април 2017 г., реализираните занимания ще бъдат мултиплицирани с деца от други институции в града, в които преобладават деца от ромски произход. Получените по проекта пособия и материали ще бъдат използвани в бъдещи дейности по ограмотяване и плавно включване в образователния процес на деца от малцинствените групи. Библиотеката е уверена, че реализирането на новия проект ще подобри уменията на библиотекарите за работа с малцинствени групи, ще съдейства за по-заявеното участие на библиотеката в образователния процес и ще спомогне утвърждаването на културната институция като активен участник в обществения живот на град Добрич.
 

Skip to content