Scroll Top

Пътят до обществени библиотеки в цялата страна се обозначава с указателни табели

Putyat_kum_Bibliotekata_Karta_Obshtini_2016-09-27_small

Библиотеките са оборудвани с компютърна техника за безплатен интернет достъп.

Инициативата „Пътят към библиотеката“ стартира на 28 септември, като началния й етап обхваща 650 библиотеки в 166 общини в цялата страна 

Местоположението на читалищни, общински и регионални библиотеки в страната, снабдени с компютри за безплатно ползване, се обозначава с указателни табели. Инициативата „Пътят към библиотеката“ обхваща обществените библиотеки, оборудвани с техника по програмата „Глобални библиотеки“ и е част от усилията за поддържане на условия за равен достъп до интернет и информационни ресурси. Инициативата се осъществява от Фондация „Глобални библиотеки – България“ с подкрепата на общините в страната и с финансиране на Фондация „Бил и Мелинда Гейтс“ – САЩ.

В рамките на проекта се поставят табели „Библиотека“ като част от инфраструктурата от знаци и указания към пътната мрежа в населените места. Началният етап на „Пътят към библиотеката“ е през септември и октомври и обхваща 650 обществени библиотеки в 166 общини в цялата страна, като в рамките на проекта ще бъдат поставени табели до над 900 библиотеки. Целта е да се осигури по-добрата видимост и популяризиране на библиотеките като места, където гражданите могат да ползват безплатно интернет и електронни услуги. За хора без собствен интернет, особено в по-малки и отдалечени селища много често библиотеките са единствените места за достъп до глобалната мрежа.

На 28 септември 2016 г. от 11:00 ч. ще бъдат поставени първите указателни табели пред регионалната библиотека в гр. Кърджали и Народно читалище „Н. Й. Вапцаров“ в гр. Дулово с участието на кметовете на общините, представители на Фондация „Глобални библиотеки – България“, Министерството на културата и Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Фондация „Глобални Библиотеки – България“ е приемник на програмата “Българските библиотеки – място за достъп до информация и комуникация за всеки” в рамките на която 960 библиотеки в страната бяха снабдени с компютърна техника за безплатно ползване. В управлението на организацията влизат Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Министерството на културата, Националното сдружение на общините в Република България, Българската библиотечно-информационна асоциация, Съюза на народните читалища и Националния дарителски фонд „13 века България”.

Медийни партньори на инициативата „Пътят към библиотеката“ са Българската национална телевизия и порталът на българските общини Kmeta.bg.
 
За контакти и допълнителна информация:
Спаска Тарандова: 02 931 99 17, 0892 219 360; starandova@glbulgaria.net
Ивайло Георгиев: 02 931 99 17, 0892 219 362; i.georgiev@glbulgaria.net

Skip to content