Scroll Top

Завърши четвъртото издание на обучението по ИКТ за младежи

P9083801

На 08.09.2016 г. завърши четвъртото издание на безплатно обучение по  ИКТ (Информационни и комуникационни технологии) за младежи до 29 години, което се проведе в РБ „Гео Милев”. Асен Асенов – директор на Общински младежки дом – гр. Монтана и Сибил Бойчев – координатор на СНЦ „Младежки СевероЗапад” – Монтана и управител на НСНЦ „Младежки Глас” – клон Монтана връчиха сертификати за успешно завършване на курса.

Обучението бе организирано от СНЦ „Младежки СевероЗапад”, съвместно с РБ „Гео Милев”, Общински младежки дом – гр. Монтана, Виолина Каменова – Младежки медиатор за Община Монтана и Дирекция „Бюро по труда” – гр. Монтана. В неговите рамки бяха обучени шест души. Младежите бяха обучавани общо 22 часа, разделени на 10 часа теория и 12 часа практика.
Курсът по Информационни и комуникационни технологии има за цел да даде знания и умения за работа с компютър на младежите и да съдейства за тяхното активно и ползотворно присъствие в Интернет пространството. Всички желаещи да бъдат включени в бъдещи обучения, могат да попълнят електронно заявление на адрес: www.msz-montana.ml или да се записват на място в компютърната зала на РБ „Гео Милев” – гр. Монтана.

За повече информация:

Веселина Младенова, РБ „Гео Милев” – гр. Монтана

e-mail: veselina_mladenova_@abv.bg

тел.: 096/ 300 417

Skip to content