Scroll Top

Фондация „Глобални библиотеки – България“ ще си сътрудничи с Агенцията по заетостта

Фондация „Глобални библиотеки – България“ и Агенцията по заетостта сключиха споразумение за сътрудничество и съвместна дейност. Двете организации се ангажират да работят заедно за по-ефективно разпространение на информация за свободни работни места, програми и мерки за обучение и заетост и за възможностите за кандидатсване с проектни предложения по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. В рамките на споразумението Агенцията по заетостта, чрез своите териториални поделения, ще предоставя актуална информация, която да достига до гражданите чрез обществените библиотеки – партньори на Фондацията.

Експерти на Агенцията ще оказват и помощ при обучаването на библиотекари как да съдействат на безработни за подготвянето на автобиографии и мотивационни писма. Представители на Фондацията ще участват в събития на Агенцията, включително в трудови борси и форуми за професионално ориентиране на учащи. Споразумението предвижда и съвместното организиране на срещи и информационни кампании, свързани с проблемите на заетостта и обученията на безработни за придобиване на квалификация. По този начин се продължава сътрудничеството между двете организации, започнало при изпълнение на програмата „Българските библиотеки – място за достъп до информация и комуникация за всеки“.

Споразумението е част от цялостната програма на Фондацията за по-тясно взаимодействие с институциите в осигуряването на достъп на хората до електронни услуги чрез мрежата на обществените библиотеки. ФГББ поднови сътрудничеството си с над 800 библиотеки в цялата страна, а през юни подписа договор с Министерството на културата за повишаване квалификацията на библиотечните служители с цел по-добро информационно обслужване на гражданите.

Skip to content