Scroll Top

Добруджанска краеведска литература – достъпна във виртуалното пространство от всяка точка на света

Untitled

Добруджанска краеведска литература – достъпна във виртуалното пространство от всяка точка на света

По повод 100-годишнината от героичната Добричка епопея, Регионална библиотека „Дора Габе” разкрива на своя уеб сайт www.libdobrich.bg нова рубрика Дигитална библиотека с подзаглавие Местна история. Библиотечният сайт предоставя свободен достъп до 32 краеведски документа – пълнотекстово разкрити книги, статии и художествени произведения, в полза на гражданите, които се интересуват от историята на Добруджа и по-конкретно от историческите събития, свързани с Добричката епопея.

Най-голямата библиотека в област Добрич събира, обработва и дигитализира книжовното наследство на края, включително стари снимки и картички, архивни документи, сбирки на местни краеведи и др. Новата e-услуга е в синхрон с приоритетите на библиотеката – съхраняване със съвременни средства културното и научно наследство на град Добрич и Добруджа, и неговото предоставяне чрез онлайн достъп на широк кръг ползватели.

Новата рубрика представя дигитализирани документи от фонда на сектор Краезнание на библиотеката, свързани с  боевете от 5-7 септември 1916 година при Добрич, допринесли за освобождението на Южна Добруджа. Разкрити пълнотекстово са девет краеведски книги – Румъния в Добруджа – 1913-1916 г. Анкета  под уредничеството на Петър Габе. С., 1917; Страшимиров, Антон. Червени страници. С., 1917; Агънски. За Добруджа. Преживелици из войната за освобождението на Златна Добруджа. Добрич, 1918; Бобевски, Л. Песни за Добруджа. С., 1918; Кантарджиев, Тодор. Варна, Баладжа, Добрич. Подготвяне, поход и сраженията при с. Баладжа (3.  IX) и Добрич ( 5, 6 и 7 септ. 1916 г.) през Световната война за освобождението на Златна Добруджа. С., 1924; Кисьов, Александър. Генерал Колев и действията на I конна дивизия в Добруджа през 1916 година. С., 1928; Кантарджиев, Тодор. Добричката епопея. (С., 1931.); Кюркчиев, Н. Епопеята на Врачанци. Легендарният бой при Добрич. Враца, 1931; Енгезки. За Добруджа. Картини от Световната война. С., 1939.

В е-колекцията са включени и художествени произведения, посветени на Епопеята, на големите български писатели Иван Вазов и Йордан Йовков. Ползвателите могат да прочета и статии по темата от притежавания в библиотеката ценен източник – Вестник Добруджа (Бабадаг) – от  1917, 1918, 1930 и 1931 г., както и над 65 страници от 12 архивни източника (вестници, списания и сборници) -„Мир”, 1916 г.; „Отечество”, 1916 г.; „Български воин”, кн. 22, 1923  и Т. 1, 1926 г; Епопея на българския воин, Т. 5, 1932 г.; Прослава, Т. 1, 1941 г. и др.

Публикуваните документи показват характеристиката на румънския режим в Южна Добруджа в периода  1913-1916 г., началото на войната между България и Румъния,  румънските жестокости над добруджанското население, хода на военните действия в Добруджа, тридневните боеве за  освобождаването на град Добрич, ролята на българската войска и отделните полкове в Добруджа, победата на българската конница, превземането на Добрич. Предоставените онлайн документи разказват за заслугите на ген. Иван Колев и добруджанските герои, участието на добруджанското население за освобождаването на града, радостта им за Свободна Добруджа, възхвала на падналите за свободата на Добруджа герои, тържества и чествания на годишнини от Добричката епопея и др. Отражението на Добричката епопея в художествената литература е разкрито в стихосбирката на Любомир Бобевски „Песни за Добруджа”, стихотворенията на Иван Вазов „Добруджанската конница”,  „На руските воини” и „Добруджа”,  разказът „Българка” на Йордан Йовков,  документалните разкази и спомени за войната – „Червени страници” на Антон Страшимиров , „За Добруджа” на кап. Енгезки, книгата на Агънски „За Добруджа”. Преживелици из войната за освобождението на Златна Добруджа.”

Новата електронна услуга ще допринесе за популяризирането на добруджанската история и богатия краеведски фонд на Регионална библиотека „Дора Габе”. Дигитализираните документи и публикуването им в глобалната мрежа прави възможно тяхното ползване по всяко време и място, дава на потребителите бърз и ефективен достъп до електронните ресурси и е в помощ на образованието, научните изследвания, културата и др.

Библиотеката ще продължи да обогатява своята Дигитална библиотека и с други краеведски документи, свързани с историята на Добрич и Добруджа. 

Skip to content