Scroll Top

Покана за участие в процедура до три фирми, потенциални изпълнители

Фондация „Глобални библиотеки – България” открива процедура на договаряне с покана до 3 фирми за избор на потенциален изпълнител за изработка на рекламни материали във връзка с популяризиране дейността на Фондацията през 2016 и 2017 г.

Skip to content