Scroll Top

“МЛАДИТЕ МЕЖДУ ВИРТУАЛНОТО И РЕАЛНОТО”

12112265_896547513726941_2504234335542987155_n

На 06 и 07 октомври в НЧ „Братство – 1884” се проведе двудневен обучителен семинар. Обучението е по проект „Младите между реалното и виртуалното”. Проекта е разработен и защитен пред фондация „Глобални библиотеки – България” в рамките на конкурс "Библиотеката-активен участник в обществения живот" в изпълнение на договор РД-00-249/08.12.2014 между Министерство на културата и ФГББ. НЧ „Братство – 1884” е неправителствена организация със специфична мисия за съхранение и развитие на традиционните ценности на нацията. Една от основните функции, които изпълнява читалищната институция е да укрепва гражданското общество и да насърчава социалната промяна. Като съвременен информационен център, читалищната библиотека предлага на своите посетители пълен набор от информационни услуги, част от които се предлагат изцяло в онлайн пространството. Един от основните мотиви за разработването на настоящият проект е и занижената информационна култура, която притежават непълнолетните посетители. Именно поради тази причина ние заедно с нашите партньори от СНЦ Асоциация „Родители” реализирахме настоящият проект в който участваха двадесет и пет ученика на възраст от 12 до 17 години. Основните теми по които се обучаваха младите хора бяха свързани с онлайн общуването и предпазването от рисковете вследствие на използването на интернет. Друга основна цел на проекта е да се обучи група от деца, които на един по – късен етап да се превърнат в ментори на своите съученици по метода „връстници обучават връстници”. Общата финансова стойност на проекта е в размер на 2600,00 лв. от които 1950,00 лв. безвъзмездна финансова помощ от Фондация „Глобални библиотеки – България” и 650,00лв собствен финансов принос.

Skip to content