Scroll Top

„ЧИСТО – Чети, Илюстрирай, Стопанисвай, Труди се, Опазвай – Зелен@ библиотека в парка на Карлово”

Obchtinska_Biblioteka_Eko1
„ЧИСТО – Чети, Илюстрирай, Стопанисвай, Труди се, Опазвай – Зелен@ библиотека в парка на Карлово”

 

Проектът, който спечели Общинската библиотека – Карлово се реализира с подкрепата на Фондация „Глобални библиотеки – България” в рамките на конкурс „Библиотеката – активен участник в обществения живот” в изпълнение на договор РД-00-249/08.12.2014г. с Министерството на културата. Проектът е с партньорството на Сдружение с нестопанска цел „Младежки и граждански инициативи в Розовата долина”.
Настоящият проект е насочен към създаването на допълнителен ресурс и среда за повишаване на качеството на екологичното възпитание на деца и младежи. В реализирането на зелен@ библиотека в предвидените места – парк „Здраве“ под МБАЛ „Д-р Киро Попов” – Карлово и градини около местата за отдих –  активното участие ще вземат деца, родители, учители, доброволците на библиотеката и партньорите.
Проектът ще ангажира дацата в различни форми, игри и занимания, които по лесен и достъпен начин да обогатят екологична култура на децата, да възпитат у тях любов към природата и формират умения и навици за нейното опазване.
В него се предвиждат поставяне на 2 броя дървени къщички /библиотеки/, които ще бъдат открити до седмица в парк „Здраве“. Провеждането на различни инициативи и организиране на открити читални ще продължават и след приключване на проекта.
Skip to content