Scroll Top

Обществен съвет

Общественият съвет е постоянно действащ консултативен орган на Фондацията, който включва признати български и международни експерти в сферата на дейност на Фондацията, обществени лица, представители на национални и международни организации, донорски организации и други. Те популяризират мисията, целите на Фондацията и предоставят експертна помощ на при осъществяване на цялостната й дейност. В обществото Общественият съвет осъществява публичен контрол върху дейността на Фондацията, играе ролята на изразител на общественото мнение и извършва публичен мониторинг на изразходването на средствата на Фондацията. Той гарантира прозрачността на нейната дейност и има право да отправя сигнали до Настоятелството и Управителния съвет при констатирани проблеми в тази насока.

Председател: проф. Георги Близнашки

Секретари: Снежана Йовева

Членове:

 • проф. Боряна Христова
 • проф. Боян Биолчев
 • проф. Владимир Атанасов
 • Георги Константинов
 • доц. Георги Лозанов
 • Ирина Гъркова
 • Милена Фучеджиева
 • Палми Ранчев
 • Пламен Жечев
 • доц. Радослав Йошинов
 • Румен Банов.
Skip to content