Scroll Top

Форум 2023

VIII Национален форум “Библиотеките днес”, посветен на 10-годишнината от учредяването на фондация “Глобални библиотеки – България”, ще бъде проведен на 13 и 14 ноември 2023 г.
Темата на форума е  “Партньорство за устойчивост”

 

През изминалите години, изпълнявайки  своята мисия „за приобщаване на българските граждани към глобалното информационно общество и повишаване на качеството им на живот“, ФГББ  си партнира с правителството, обществени и частни организации, като работи за:
 • Осигуряване на достъп до технологии;
 • Насърчаване на иновациите в библиотеките;
 • Повишаване знанията и уменията на библиотекарите;
 • Формиране на библиотечни лидери;
 • Промени в политиките, от които се ползват обществените библиотеки.

В рамките на Форума ще бъдат потърсени нови възможности за бъдещо сътрудничество на трансгранично, транснационално и европейско ниво с цел библиотеките да се развиват все повече като информационни посредници и центрове за устойчивото развитие на общностите, за по-добър достъп до интернет, информационни услуги, дигитална, информационна и медийна грамотност, учене през целия живот, развитие на креативните и предприемачески умения, повишаване на участието на гражданите в обществения живот и по-добра интеграция на групите в неравностойно положение.

Нека заедно обменим идеи и изведем бъдещи дейности за осигуряване на устойчивост и надграждане на постигнатото до момента.

Участие във Форума ще вземат представители на обществените библиотеки от цялата страна, академичните среди и бизнеса, изпълнителната, законодателната и местната власт, неправителствени организации, както и представители на International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA), Stichting IFLA Global Libraries (SIGL), American Library and Information Association (ALA).       

 

Място на провеждане на форума

През 2023 г. локациите, на които ще бъде проведен форумът са две:

 • на 13 ноември,програмата е в Регионален център за съвременни изкуства ТОПЛОЦЕНТРАЛА  –  ул. „Емил Берзински“ 5, ж.к. Иван Вазов, 1408 гр. София
 • на 14 ноември програмните сесии ще бъдат проведени в хотел Хемус  – бул. „Черни връх“ № 25, ж. к. Лозенец , 1421 гр. София

10 години ФОНДАЦИЯ „ГЛОБАЛНИ БИБЛИОТЕКИ – БЪЛГАРИЯ“
НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ 2023
“БИБЛИОТЕКИТЕ ДНЕС”
партньорство за устойчивост

13 ноември 2023 г., РЦСИ Топлоцентрала (ул. „Емил Берзински“ 5, ж.к. Иван Вазов, 1408 гр. София)

13.00 – 13.30:
ОФИЦИАЛНО ОТКРИВАНЕ

СЕСИЯ 1

13.30 – 15.30:
ГЛОБАЛНА ВИЗИЯ ЗА БИБЛИОТЕКИТЕ 

15.30 – 16.00:
Кафе-пауза
Откриване на изложба
“Проекти на ФГББ и библиотеките”

СЕСИЯ 2

16.00 – 17.15:
ПОГЛЕД В БЪДЕЩЕТО
Панелна дискусия
Модератор Милена Янинска

 • Библиотечни специалисти
  Надежда Груева, директор РБ „Захарий Княжески”, Стара Загора
  Валентина Терзиева, директор градска библиотека „Пеньо Пенев”, Димитровград
  Соня Първанова, библиотекар НЧ „Христо Ботев 1898“- гр. Рила
 • Партньори и застъпници на библиотеките
  Александър Шпатов, Сдружение за градски читални
  Валентина Стоева, Председател на УС на фондация „Детски книги”
  Елица Баракова, Изпълнителен директор BCause
 • Председатели на УС на ФГББ
  Михаил Бояджиев, Председател на УС от 2020 г.
  Венцислав Велев, Председател на УС 2016-2020 г.
  Гинка Чавдарова, Председател на УС 2013-2016 г.

17.15 – 17.30:
Обобщение

 

19.00 – 21.00:
ЦЕРЕМОНИЯ ПО ВРЪЧВАНЕ НА ГОДИШНИТЕ НАГРАДИ НА ФОНДАЦИЯ ГЛОБАЛНИ БИБЛОТЕКИ – БЪЛГАРИЯ
Коктейл

14 ноември 2023 г., хотел Хемус (бул. „Черни връх“ № 25, ж. к. Лозенец , 1421 гр. София)

10.00 – 12.00:
ПАРТНЬОРСТВО ЗА УСТОЙЧИВОСТ 
3 паралелни сесии

 • БИБЛИОТЕКИТЕ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ООН
  Дискусия (Зала Конферанс 1А)
  Цветелина Нешкова, Българска платформа за международно развитие
  Йоана Цонева, ИКЕА България
  Христина Клисурова, Зелени Балкани
  Димка Михайлова, РБ Стара Загора
  Яна Кършийска, РБ Бургас
  Калина Иванова, РБ Велико Търново
  Модератор: Спаска Тарандова 

 

 • БИБЛИОТЕКИТЕ – ПАРТНЬОР В ОБРАЗОВАНИЕТО
  Дискусия (Зала Преслав)
  Красимира Димитрова, Център за развитие на човешките ресурси
  Иглика Иванова, Коалиция за медийна грамотност
  Надежда Груева, РБ Стара Загора
  Ия Петкова, Музейко
  Теодора Евтимова, РБ Русе
  Модератор: Валентина Стоева

 

 

12.00 – 12.15:
Обобщение и закриване

Спаска Тарандова
Спаска Тарандова е изпълнителен директор на Фондация „Глобални библиотеки – България”.
Целият й професионален опит е свързан с библиотеките, тяхното развитие и модернизиране. Работила е в Столична библиотека, като от 2008 до 2014 г. е заместник директор по библиотечната дейност и автоматизация. Специализирала е в САЩ и е част е международна група за иновации в публичните библиотеки /INELI / на фондация „Бил и Мелинда Гейтс”.
Член е на Постоянния комитет на секцията „Публични библиотеки” на ИФЛА. Член е на Управителният съвет на Българската библиотечно-информационна асоциация и на редколегията на списанието „ББИА онлайн”.
Един от създателите на една от най-успешните кампании за насърчаване на детското четене „Забавното лятно четене”. Активен участник и в кампанията „Чети с мен” под патронажа на Президента на Република България. Инициатор на стаята за ранно детско развитие в Столична библиотеки в партньорство с ИКЕА България.
Хелън Мандл
Хелън Мандл е заместник генерален секретар на IFLA, Международната федерация на библиотечните асоциации. Като учител и библиотекар, е работила в университетски библиотеки, включително във връзка с различни проучвания. Има богат опит, свързан с библиотечни асоциации, както като член на Австралийската библиотечна и информационна асоциация, така и на редица доброволни позиции в комисиите ѝ. Работила е в училищни библиотеки в Танзания и като обучител/коуч в обществени библиотеки в Намибия. От присъединияването ѝ към IFLA през 2015 г. като директор на услугите за членство, тя участва активно в кампанията на IFLA „Глобална визия“, управлението и услугите за членовете, включително Световния библиотечен и информационен конгрес. Хелън Мандл има изразен интерес към иновациите за свързване на библиотекари във всички региони и сектори – което може да бъде проследено в работата ѝ в комисиите и с доброволците на IFLA, както и в споделянето на въздействащи истории чрез Библиотечната карта на света.
Инга Лунден
Инга Лунден е член на борда на SIGL (Stichting IFLA Global Libraries). Дълги години е била доброволец за програмата Глобални библиотеки на Фондация „Бил и Мелинда Гейтс“. Била е ментор в INELI Balkan (International Network of Emerging Library Innovators in Balkan), гостувайки в София през 2016 г. Две години преди това също гостува като президент на Шведската библиотечна асоциация. Инга започва професионалния си живот като журналист, но най-дългият ѝ ангажимент е като библиотекар и директор на градската библиотека в Стокхолм.
Хела Клаузер
Хела Клаузер е вицепрезидент на EBLIDA (2021-2024. Била е член на Изпълнителния комитет през първия си мандат от 2019 г. до 2021 г. и член на Експертната група за култура и информационно общество (EGCIS) на EBLIDA от 2008 г. до 2012 г. От 2005 г. Клаузер отговаря за международното сътрудничество в рамките на мрежата за върхови постижения за библиотеки (knb) към Германската библиотечна асоциация (Deutscher Bibliotheksverband dbv) в Берлин, Германия. Между 2013 - 2016 г. е ръководител на отдел "Библиотеки" в Гьоте-институт (Германски културен институт), централен офис в Мюнхен, Германия, а по-рано между 1991 и 2003 г., ръководител на библиотеките на Гьоте-институтите в Токио, Япония и Париж, Франция. От 2006 г. тя е член на немския постоянен комитет BI-International за насърчаване на международния професионален обмен. Клаузер е член на борда на асоциацията BID (Bibliothek Information Deutschland). Тя преподава международна библиотечна наука в Баварската библиотечна академия от 2019 г. Има различни публикации и лекции по международни библиотечни теми.
Михаил Бояджиев
Михаил Бояджиев е председател на Управителния съвет на Фондация „Глобални библиотеки – България“ от 2020 г.
Завършил Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски”. Практикува в областта на приватизацията и търговското право, енергетиката, енергийната ефективност, преките чуждестранни и местни инвестиции, ценните книжа, малките и средни предприятия, влогово-кредитните кооперации, юридическите лица с нестопанска цел, консултиране при подготовката и управление на проекти, финансирани от USAID и Европейския съюз, и реализиране на политики в обществена полза.
Член е на Съвета на Учредителите и Управителния съвет на Фондация BCause (по-рано, Фондация „Помощ за Благотворителността в България").
Венцислав Велев
Проф. д-р Венцислав Велев е член на Управителния съвет на Фондация „Глобални библиотеки – България“ и негов председател в периода 2016-2020 г.
Преподавател в Университета по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ). Ръководител на магистърска програма "Читалищно дело" и заместник-директор на Института за научни изследвания в областта на организацията, управлението и защитата на културно-историческото наследство" към УниБИТ. Председател на Националния комитет по програмата на ЮНЕСКО "Паметта на света".
Научните му интереси са свързани с изследването на събитията от българската история след Освобождението, читалищното и библиотечното дело, политиките за опазване и популяризиране на културното наследство, нематериалното културно наследство на България, както и политиките на ЮНЕСКО, представени на международно и национално ниво. Автор е на множество научни изследвания и научнопопулярни публикации.
Гинка Чавдарова
Доц. д-р Гинка Чавдарова е член на Управителния съвет на Фондация Глобални библиотеки – България, и негов председател от учредяването на ФГББ през 2013 г. до 2016 г.
Тя също така е Изпълнителен директор на Националното сдружение на общините в България от самото му учредяване през 1996 г. Нейният цял професионален опит е свързан с местните власти. Тя е била Генерален директор на Националния център за регионално развитие и жилищна политика и Директор на Научния център за планиране, по-късно трансформиран в Институт по икономика и мениджмънт. Тя е разработила множество програми и прогнози за развитие на отделни общини и региони. Има следдипломни квалификации във Франция, Холандия и САЩ.
Надежда Груева
Надежда Груева е директор на Регионална библиотека „Захарий Княжески” – Стара Загора и член на УС на Българската библиотечно-информационна асоциация от 2005 г.
Член на Сдружението на библиотечно-информационните специалисти, участвали в програми за образователен обмен на Държавния департамент на САЩ. Член на редколегията на списание „ББИА онлайн”.
Ключов обучител по направление „Услуги в модерната библиотека” на Обучителната програма на „Глобални библиотеки – България”. Автор на обучителни материали, обучител на обучители и супервизор.
Национален обучител по темите, свързани с концепцията за превръщането на българските публични библиотеки в обществени информационни центрове.
Създава и поддържа интернет страници, свързани с библиотеките.
Валентина Терзиева
Валентина Терзиева е магистър по Библиотечно-информационни науки и културна политика. Докторант по „Библиотекознание и библиография“ в УниБИТ. Работи в Градска библиотека „Пеньо Пенев“ – Димитровград от 16 години, 2017-2020 - главен библиотекар, от 2020 – директор. Проявява интерес в областта на маркетинга и библиотечния мениджмънт, връзките с обществеността. Автор е на книгата „Очи към света – хроника на едно шестдесетилетие“, посветена на историята на библиотеката, нейната роля и значение за града.
Соня Първанова
Соня Първанова завършва бакалавърска степен по Логопедия в ЮЗУ „Неофит Рилски” и магистър по „Библиотечно-информационни технологии” от СУ „Св. Климент Охридски”.
Вече 6 години успешно успява да съвмести двете професии, които се допълват взаимно, като библиотекар при НЧ „Христо Ботев 1898”, гр. Рила и логопед по Проект „Инвестиции за бъдещето”, към Община Рила.
Като библиотекар основно се занимава с насърчаване на четенето от най-ранна детска възраст, а с уменията на логопед успява да привлича към библиотеката и лица с различно възприятие – лица с дислексия и затруднения в ученето.
Реализираните проекти и дейност в библиотеката свързани с опазването на пчелите и околната среда я превърнаха в истинска пчеларка от началото на 2022 г.
Александър Шпатов
Александър Шпатов е писател с пет сборника с разкази зад гърба си.
Завършва Американския колеж в София и „Право“ в СУ „Св. Климент Охридски“.
Основател и председател е на Сдружение за градски читални, което стои зад създаването на ЧитАлнЯта в Градската градина в София. Член на Столичния съвет по библиотечно дело. Съосновател на Фондация "Четене".
Докторант по специалността „Теория на четенето“ в СУ „Св. Климент Охридски“, ФЖМК.
Валентина Стоева
Валентина Стоева е председател на Фондация "Детски книги" и Фондация "Четене".
Завършва Националната гимназия за древни езици и култури „Св. Константин-Кирил Философ“. Бакалавър по „Политология“ в СУ „Св. Климент Охридски“ и магистър по „Дипломация и международни отношения“ в НБУ.
От 2008 г. се занимава с насърчаване на четенето сред децата. Основател е на Фондация за насърчаване на четенето „Детски книги“ и на едноименния уебсайт detskiknigi.com.
Носител е на званията „Посланик на библиотеките“ (ББИА) и „Рицар на книгата“ (АБК).
Докторант по специалност „Теория на четенето“ в СУ „Св. Климент Охридски“, ФЖМК.
Елица Баракова
Елица Баракова е изпълнителен директор на фондация BCause. Преди работата си във фондацията е била учител.
Харесва традиционни ценности, но не се бои да експериментира, за да достигне разказът за доброто до сърцата на нови аудитории. Елица Баракова ръководи екипа на фондацията (до скоро под името Помощ за благотворителността в България") от 1998 г. Успешно бори митове като: хората и бизнесът не даряват или фондациите са по рождение виновни. Гледа с оптимизъм към деня, когато ще даряваме на училището, университета или неправителствената организация не защото някой ще умре, а защото това е част от пълноценния начин на живот
Йоана Цонева
Йоана Цонева е маркетинг мениджър в българското дружество Хаус Маркет България ЕАД на компанията Housemarket S.A, част от Fourlis Group, която по силата на франчайз договор управлява марката ИКЕА на териториите на България, Гърция и Кипър. Присъединява се към екипа на ИКЕА малко след отварянето на първия магазин в София през 2011 г. и отговаря за цялостната комуникационна стратегия на марката в България, потребителското преживяване, разрастването на програмата за лоялност IKEA Family и направлението за устойчиво развитие с отговорност към хората и планетата.
Йоана има над 20 годишен опит в сферата на маркетинг комуникации, статегическо планиране и изграждане на марки, като професионалният и път до най-вдъхновяващия бранд за обзавеждане на дома минава през телекомуникационната индустрия и сектора на търговия с електроника.
Освен със страст към домовете на хората, Йоана е силно ангажирана с промяната, която е необходима в обществото и бизнеса, за да се посрещнат предизвикателствата, които стоят на пътя на устойчивото развитие.
Цветелина Нешкова
Завършила „Библиотекознание и библиография" във ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий", магистър „Стопанско управление" и „Финансов мениджмънт". От 2006г. председател на Сдружение" Алианс за регионални и граждански инициативи (АРГИ)". От септември 2023г. председател на Сдружение"Българска платформа за международно развитие". Експерт и обучител с богат опит в сферата на глобалното образование и устойчиво развитие, гражданско участие, управление и мониторинг на национални и международни проекти.
Димка Михайлова
Димка Михайлова е бакалавър по „Книгоиздаване“ от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ и магистър по „Библиотечно-информационни науки и културна политика“ от СУ „Св. Климент Охридски“.
От 2015 г. работи в Регионална библиотека „Захарий Княжески“, гр. Стара Загора. През 2018 г. е назначена за библиотекар-експерт на Детски отдел и Тийн зона. Същата година е номинирана и печели наградата на ББИА в категория „Млад библиотекар на годината“.
Работи активно по привличане на младите читатели в библиотеките и модернизиране на пространствата, предназначени за тях. Харесва общуването с децата и насърчава четенето от най-ранна детска възраст. Консултант е по библиотерапия.
Христина Клисурова
Д-р Христина Клисурова е ветеринарен лекар в Спасителния Център за диви животни на "Зелени Балкани" - водеща организация в областта на опазването на редки видове и местообитания в България.
Благодарение на стотиците доброволци и експерти на организацията и получената международна и национална подкрепа, Сдружението постигна значителни резултати в опазване на уникалното природно наследство на България. Наред с административните задачи, свързани с ежедневното управление на Центъра, д-р Клисурова е комуникатор, разпространявайки посланието за дейността на Центъра и значението на опазването на редките видове.
Калина Иванова
Калина Иванова е директор на Регионална библиотека "Петко Рачев Славейков" - Велико Търново.
От 2015 г. е главен асистент към Катедра „Книгоиздаване и библиотечно информационни дейности”, факултет „Математика и информатика” на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”.
Член е на Управителния съвет на Българската библиотечно-информационна асоциация.
Ръководител и координатор на проекти по Програма „Учене през целия живот” и Програми за опазване на книжовното и културно-историческо наследство в библиотеки, музеи и архиви за периода 2005-2016 г.
Яна Кършийска
Яна Кършийска е директор на Регионална библиотека „П. К. Яворов“ – Бургас, Тя завършва Полувисшия институт по библиотечно дело със специалност „Библиотекознание и библиография“ през 1995 г. През 1998 г. завършва бакалавърска степен във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ със специалност „Библиотекознание и библиография“, а през 2008 г. се дипломира като магистър по „Информационни технологии и информационно брокерство“ в СВУБИТ.
Стартира кариерата си на библиотекар като част от екипа на отдел „Обработка“, а по-късно и на отдел „Заемна служба“ на Окръжна библиотека „П. К. Яворов“ – Бургас през 1996 г. От 2005 г. работи в Библиотеката при Бургаския свободен университет, а от 2012 г. е координатор в неговото звено „Офис за технологичен трансфер“. От началото на 2019 г. е назначена на длъжност библиотекар в НЧ „Асен Златаров 1940“ – Бургас.
Красимира Димитрова
Красимира Димитрова е главен експерт в дирекция „Селекция, договориране и отчитане" на Център за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР). Центърът е номиниран от националните власти да управлява и администрира Програмите „Еразъм+" и „Европейски корпус за солидарност" на Европейския съюз. Красимира Димитрова започва работа в Центъра през 2007г. като младши сътрудник в сектор „Висше образование". През годините тя заема различни позиции в Агенцията като в момента отговаря за Ключова дейност 2 „Партньорства за сътрудничество", образователни сектори „Професионално образование и обучение" и „Образование за възрастни".
От 2015г. тя е координатор на мрежата „Еврогайдънс", която е съпътстваща дейност на Програма „Еразъм+". Мрежата „Еврогайдънс" предоставя структура за сътрудничество в областта на кариерното ориентиране през целия живот на европейско ниво и по този начин подкрепя по-дългосрочното стратегическо развитие на образованието, обучението и заетостта в Европа.
Иглика Иванова
Иглика Иванова е член на УС на Коалицията за медийна грамотност и на Media Education Lab, докторант и лектор СУ „Св. Климент Охридски", редактор в „Дневник". Завършва магистърска програма „Е-Европа" с теза на тема „Ролята на видеоигрите за развитието на медийна грамотност" и има задълбочен опит и интереси в това направление. Наблюдава технологичното развитие, въздействието, политиките и регулацията на медиите, културните индустрии и посредниците на цифрови услуги. От края на 2019 г. участва активно в разработването на образователни ресурси, в инициативите и кампаниите на КМГ. През 2023 г. въвежда нова обучителна програма за учители „С Уикипедия в класната стая" и осъществява програма за лидери в САЩ на тема 21st century change-makers: Engaging youth against disinformation.
Ия Петкова
Ия Петкова е доцент в катедра „Стопанско управление“ на СУ „Свети Климент Охридски“. Ръководител е на Магистърска програма „Бизнес администрация Управление на човешките ресурси“, акредитирана от АМВА. Преподава в дисциплините „Организационно поведение“, „Лидерство в мултикултурна среда“, „Организационно-управленски модели за качество и организационно съвършенство“, „Лидерство и бизнес етика“, „Управление при кризи и извънредни ситуации“.
От м. декември 2022 г. Ия Петкова е Директор на Общински културен институт „Научно-образователен детски център „Музейко“. Ръководи и администрира екип от специалисти, които стъпват уверено в работата с деца, разработват и прилагат образователни програми, които се базират на теориите за учене чрез игра и приложни дейности, множествена интелигентност, сугестопедия и други техники за ускорено учене и разгръщане на потенциала.
Теодора Евтимова
Теодора Евтимова е директор на Регионална библиотека „Любен Каравелов” - Русе. Дипломиран магистър по Библиотекознание и библиография; магистърска степен по Финанси.
Работи активно за изграждане на устойчиви партньорства между публичния, частния и неправителствения сектори. Инициатор и апологет на проекти с национално и международно признание, осъществени в Русе с колектива на ръководената от нея културна институция, която реализирала проекти съвместно с различни международни и местни донорски организации. Сред партньорите на библиотеката са организации като EIFL-PLIP, Агенция за хората с увреждания”, Фондация „Глобални библиотеки“, Фондация „Русе – град на свободния дух“, Национален фонд „Култура“ и др.
Петър Андреев
Петър Андреев е проектен координатор във Фондация Работилница за Граждански Инициативи (ФРГИ) от 2012 г. Сред проектите, които ръководи са Младежка Банка – модел на младежка филантропия, и платформата за дарения на софтуер за НПО ТехСуп (TechSoup). TechSoup България е уникална по своята същност платформа, която осигурява технологични дарения за граждански организации, работещи в обществена полза, читалища и обществени библиотеки. Платформата стартира своята дейност в страната през 2009 г. в резултат на партньорството между базираната в Сан Франциско организация - TechSoup и българската ФРГИ.
Алекс Ризов
Мениджър стратегически клиенти в Майкрософт. Отговаря за ключови държавни институции, като основната му роля е да създава и развива процесите по дигитална трансформация и електронно управление. През своя над 15 годишен опит при работа с публичен сектор, генерира и управлява множество големи и комплексни IT проекти, в сферата на дигитализацията, електронното управление, киберсигурността и интелигентни градове.
Радка Калчева
Радка Калчева работи в областта на информационните и комуникационните технологии повече от 20 години в Регионална библиотека “Пенчо Славейков” - Варна. От 1999 г. е завеждащ отдел Информационни технологии, а от 2005 г. и координатор Европейски проекти. Радка Калчева е и магистър в областта на библиотечно – информационните науки, като от май 2017 г. е директор на Регионална библиотека “Пенчо Славейков” – Варна.
Под нейно ръководство са проектирани и създадени: каталог Книжни и некнижни носители, както и каталог Периодика. От 2008 г. Радка Калчева е един от основните дизайнери и разработчици на Варненска дигитална библиотека. През същата библиотеката става един от основните български мултидисциплинарни агрегатори на данни за Европеана. През последните няколко години, под нейно ръководство, Варненска библиотека разработи и внедри нови дигитални услуги като: дигитална читателска карта, собствено пространство на потребителите „Моята библиотека“, чатбота Ели – виртуален асистент-библиотекар и Библиомат – услуга за получаване на книги 24/7.
Г-жа Калчева има опит в успешното реализиране на повече от 15 проекта, финансирани по различни европейски програми в областта на ученето през целия живот, ИКТ и Еразъм+.
Камелия Конева
Камелия Конева има магистърска степен по педагогика в Софийския университет, завършила е библиотечни науки в ДБИ и няколко програми за повишаване на квалификацията.
Работи в Американ корнър на Столичната библиотека, където организира иновативни програми за деца и възрастни.
Има опит като обучител по "Услуги в модерната библиотека".
Член на работна група за иновативни услуги при Фондация "Глобални библиотеки".
Силвия Павлова
Силвия Павлова застава начело на Регионална библиотека „Христо Ботев” - Враца през 2009 г. и за 13 години успява да промени облика на културната институция, в която традицията среща модерното мислене. Участва в разработването на проекти по национални и международни програми. Инициатор и организатор е на професионални форуми, кръгли маси, конференции, срещи с автори, онлайн представяния, изложби, програми за насърчаване на четенето сред младите. Основател на първия литературен фестивал в Северозападна България „Враца - книжен град”.
Регионален координатор по Програма „Глобални библиотеки – България”.
Александър Кръстев
Александър Кръстев е създател на сайта “Аз чата”, агенцията за LinkedIn маркетинг BookMark, както и на блога за LinkedIn “The Linked Blog". От няколко години преподава LinkedIn в Нов български университет и е консултант на различни бизнес издания. Автор е на месечната колонка във Forbes България “The Linked Practitioner".

Основен инициатор и организатор:

 

Партньори

Тук ще откриете снимки и видеоклипове, свързани с Национален форум 2023.

 

Видеозапис от сесиите на 13 ноември 2023.

Skip to content