Scroll Top

Цифрова седмица 2023 (ALL DIGITAL WEEK 2023)

news-all-digital-weeks

ALL DIGITAL WEEKS е ежегодна пан-европейска кампания за повишаване на цифровата грамотност и използването на цифровите технологии. В рамките на няколко дни, едновременно различни организции от цяла Европа – центрове за компетентност, библиотеки, училища и неправителствени организации – провеждат свързани с темата събития. Всяка година в рамките на Цифровата седмица над 100,000 европейски граждани участват във вълнуващи събития за запознаване с цифровата трансформация и нейните последици. От старта на кампанията през 2010 г. на 1,5 милиона са направили своите първи стъпки онлайн или са имали възможността да развият дигиталните си умения.

Предстоящата Цифрова седмица ще обвхване периода 17 април – 7 май 2023 г., като национален координатор на кампанията у нас е Фондация “Глобални библиотеки България”.

Ключови теми за кампанията през 2023 са:

  • Дигитални умения за „Справедливост, разнообразие и приобщаване“ (с подтеми като професионалната заетост и преквалификацията, миграция, демократизация, разлика между половете, етническа принадлежност)
  • Сертификати за дигитални умения
  • Дигитална медийна грамотност и култура
  • Киберсигурност и по-безопасен интернет
  • Дигитални умения за околна среда и устойчивост
  • Дигитални умения за конкретни сектори (библиотеки, културни и творчески индустрии, транспорт, здравеопазване…).

Като координатор на кампанията в България, ФГББ отправя покана към организации от страната да предложат провеждането на свое онлайн/офлайн събитие, с което да се включат в кампанията. Събитията от всички европейски точки ще бъдат видими на Картата на събитията на ALL DIGITAL 2023, която ще бъде достъпна на alldigitalweeks.eu

Skip to content