Scroll Top

Годишно заседание на Настоятелството на ФГББ

WhatsApp Image 2022-04-28 at 5

На 28 април 2022 г.  в Министерство на електронното управление се проведе Годишното заседание на Настоятелството на фондация „Глобални библиотеки – България”. Членовете на Настоятелството одобриха годишния отчет за дейността на ФГББ през 2021 г. и финансовия отчет, както и план за дейността и бюджет за 2022 г. Сред приоритетите на работа на ФГББ през 2022 г. са застъпничество  на национално и международно ниво за библиотеките и задълбочаване на партньорство с обществените библиотеките от мрежата. Членовете на Настоятелството решиха да обединят усилията си и  в търсенето на решения за обновяване на техническото оборудване в мрежата от обществени библиотеки. Във връзка с приетата структура на Министерски съвет на Република България (обн., ДВ, бр. 106 от 2021 г.) от състава на Настоятелството излезе Министерство на транспорта информационните технологии и съобщения и за нов член по право беше избрано Министерство на електронното управление. Частично обновен беше и състава на Управителния съвет на ФГББ.
 

Skip to content