Scroll Top

Приключиха дейностите по проекта на библиотеката за образователна интеграция на деца от ромската общност

IMG_5802

Приключиха дейностите по проекта на библиотеката за образователна интеграция на деца от ромската общност

На 26 април 2017 г. в интерактивната зала на Регионална библиотека „Дора Габе” се проведе заключителна среща по проект на тема „Библиотеката – посредник в образователната интеграция на деца от ромската общност”, тематична област 3 – Образователна интеграция на малцинствени групи, който се реализира с подкрепата на Фондация „Глобални библиотеки – България” в рамките на конкурс „Библиотеката – активен участник в обществения живот”, в изпълнение на Договор РД11-00-115/24.06.2016 г. с Министерство на културата. Партньор на регионалната библиотека е Фондация „Ръка за помощ” Добрич. Проектните дейности стартираха през месец септември 2016 г. и продължиха до края на м. април 2017 г. Във форума взеха участие деца и родители, библиотекари от регионалната библиотека и педагози от Фондация „Ръка за помощ”, представители на местната власт и партньори, медии.

Целева група по проекта са 24 деца от ромски произход на възраст 4-6 години и техните родители. Основна цел бе да бъдат формирани основни образователни и социални компетенции на деца, чийто майчин език не е български, да се насърчи цялостното им включване в ранния образователен процес, да се подпомогне ограмотяването, обогатяване на  лексикалния запас от български думи, да се повиши мотивацията у родителите от малцинствените групи за оказване на подкрепа на децата им за успешна адаптация в процеса на образование.  
 
Срещата откри директорът на библиотеката г-жа Невяна Христова, която поздрави участниците в проекта, благодари на партньорите за активността и коректното партньорство, на родителите, за участието им част от заниманията. Невяна Христова изрази увереност, че реализирането на този проект повишава мотивацията у родителите за оказване подкрепа на своите деца за успешна адаптация в процеса на образование, както и спомага за утвърждаването на библиотеката като активен участник в обществения живот.

Проявата продължи с презентация, представяща дейностите и резултатите от реализирания проект, неговата устойчивост и полезност за обществото. Всички участвали в проекта – библиотекари и педагози споделиха удовлетвореността си от съвместната работа, библиотечните специалисти – впечатленията си от децата и родителите, партньорите – от работата си в библиотечна среда. Родителите също изразиха радостта си, че са част от този проект и желанието си да посещават библиотеката с децата им, както и ранното им включване им в образователния процес. Кратко филмче разказа за провежданите разнообразни тематични занятия „Прочети ми приказка…”, „Ранно музикално възпитание”, „Работилница за въображение” и „Традицията повелява…”.

Изненада в заключителната среща бяха изпълненията на малчуганите, които поднесоха букет от песнички и стихчета, които са научили през годината.

Част от форума бе откриването на обща изложба със сътвореното от децата и родителите през целия проект. Пъстроцветната изложба представи рисунки, есенни цветни транспаранти, кукерски маски, сурвакници, валентинки, мартеници, великденска украса и много др. Красотата на сезоните и българските празничните символи ще останат в интерактивната зала, за да радват децата от Летен детски клуб „Играй и учи” през цялото лято.
Всички дейности по проекта насърчиха включването в ранния образователен процес 24 деца от ромски произход, формираха навици за четене, увеличиха лексикалния им запас от български думи, развиха нови умения, концентрация, разбиране, запознаване с българските традиции и обичаи. Редовното посещаване на библиотеката, създава навици, възможност да общуват с библиотекарите, да заемат книги за дома. Постигнат бе диалог между семействата и библиотеката. Родителите изразяват задоволство от съвместната дейност. Получените по проекта пособия и материали ще бъдат използвани в бъдещи дейности по плавно включване в образователния процес на деца от малцинствени групи, а заниманията могат да бъдат мултиплицирани с други институции в града.

Много усмивки и добро настроение съпътстваха проявата. Участниците се разделиха с пожелания за нови ползотворни срещи.

Skip to content