На 15 май се проведе онлайн среща на екипа по проект DIGI-BREAKER PLUS, в който ФГББ е партньор от българска…

На 07 ноември от 19.00 ч. в Национален дом на науката и техниката,ул. „Г.С. Раковски“ 108, гр. София на тържествена…