Scroll Top

Forum 2022

On 7 and 8 November 2022, Global Libraries – Bulgaria Foundation organised the 7th annual Libraries Today National Forum on the theme ‘Leadership for Libraries’.

The subject of leadership in the cultural sector, and for libraries in particular, is of extreme importance in the modern era, as technological developments lead to constant and comprehensive changes in all spheres of life.GLBF works to increase the knowledge and skills of those working in Bulgaria’s public libraries so that they may serve the public through access to information, the Internet, and knowledge and culture.

Librarians’ competency for leadership is defined by their responsibilities, duties, and skills in managing resources, services, and personnel. In the current age of technological advancement, the role of librarians has become increasingly important and challenging as they are expected to develop and manage hybrid libraries following a user-centric approach.

The necessity to develop leaders in the cultural space is underestimated by political and economic decision makers. We need to join forces and put public libraries high on the agenda of central and local government. It is time for library services to respond to national priorities and serious problems such as social cohesion, digital inclusion, and cultural and educational development. To that end, we need leaders and leadership that enables professionals to be more innovative, creative and culturally effective.

During the first day of the Forum, library experts from Bulgaria and abroad, representatives from universities and librarians from public libraries across the country shared their opinions, ideas and experiences related to leadership in libraries. Leadership workshops for different types of public libraries were held on Day 2.

The Forum was organised in cooperation with Sofia University, “St. Kliment Ohridski”, the University of Library Science and Information Technologies, and the Bulgarian Platform for International Development. The Forum media partners were Bulgarian National Television, Bulgarian National Radio, and the online media outlets Az-cheta, Detski knigi, and Kafene.bg.

2022 NATIONAL FORUM VENUE

National House of Science and Technology

G.S. Rakovsky Str. 108, Sofia

ФОНДАЦИЯ „ГЛОБАЛНИ БИБЛИОТЕКИ – БЪЛГАРИЯ“
НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ 2022
БИБЛИОТЕКИТЕ ДНЕС

ЛИДЕРСТВО ЗА БИБЛИОТЕКИТЕ​​​

“Национален дом на науката и техниката”, гр.София, ул. “Г.С.Раковски” № 108
*предварителна програма

7 ноември 2022 г., София, зала 4 "Асен Златаров"

13.00 – 13.15:
ОФИЦИАЛНО ОТКРИВАНЕ

СЕСИЯ 1

13.15 – 15.00:
ЛИДЕРСТВО – теоретични и практически аспекти
Модератор: Спаска Тарандова, изпълнителен директор на ФГББ

 • Проф. д-р, Мариела Модева, Института за изследване и развитие на лидерството в информационна среда , УниБИТ
 • Доц.д-р Албена Танева, Ръководител катедра „Публична администрация“, ФФ, СУ „Св. Климент Охридски“ – Императиви на лидерството в библиотечния свят
 • Д-р Жюстин Томс, Депaртамент „Медии и комуникации“, НБУ
 • Ясмина Нинков, директор на Градската библиотека в Белград, член на Регионална девизия- Европа на ИФЛА
 • Д-р Драгош Неагу – директор на библиотеката в Браила и Председател на Националната асоциация на библиотекарите и обществените библиотеки в Румъния (ANBPR)
 • Въпроси и отговори

15.00 – 15.30:
Кафе-пауза

СЕСИЯ 2

15.30 – 17.00:
ЛИДЕРСТВО В БИБЛИОТЕКИТЕ
Модератор: Спаска Тарандова, изпълнителен директор ФГББ

 • Надежда Груева, член на УС на ББИА – Развитие на лидери за библиотеките от ББИА

ЛИДЕРСТВО В БИБЛИОТЕКИТЕ – дискусия

 • Радка Калчева – Директор на РБ „Пенчо Славейков“ гр. Варна
 • Силвия Павлова – Директор на РБ „Христо Ботев“ гр. Враца
 • Албена Ихтиманска – директор на ОБ „Паисий Хилендарски“ гр. Самоков
 • Анелия Спасова – Библиотека при НЧ „Съзнание-1927“ С. Долни Вадин
 • Соня Първанова – Библиотека при НЧ „Христо Ботев-1898“, гр. Рила
 • Въпроси и отговори

17.00 – 19.00:
Свободно време

19.00 – 20.00:
ЦЕРЕМОНИЯ ПО ВРЪЧВАНЕ НА ГОДИШНИТЕ НАГРАДИ НА ФОНДАЦИЯ ГЛОБАЛНИ БИБЛОТЕКИ – БЪЛГАРИЯ

8 ноември 2022 г., София

10.00 – 11.30:
5 работни ателиета по Лидерство с Жюстин Томс, Марина Стефанова, Ива Бонева, Цветелина Нешкова и Спаска Тарандова

11.30 – 12.00:
Обща сесия на работните ателиета

12.00 – 12.15:
Обобщение и закриване

Спаска Тарандова
Спаска Тарандова е изпълнителен директор на Фондация „Глобални библиотеки – България”.
Целият й професионален опит е свързан с библиотеките, тяхното развитие и модернизиране. Работила е в Столична библиотека, като от 2008 до 2014 г. е заместник директор по библиотечната дейност и автоматизация. Специализирала е в САЩ и е част е международна група за иновации в публичните библиотеки /INELI / на фондация „Бил и Мелинда Гейтс”.
Член е на Постоянния комитет на секцията „Публични библиотеки” на ИФЛА. Член е на Управителният съвет на Българската библиотечно-информационна асоциация и на редколегията на списанието „ББИА онлайн”.
Един от създателите на една от най-успешните кампании за насърчаване на детското четене „Забавното лятно четене”. Активен участник и в кампанията „Чети с мен” под патронажа на Президента на Република България. Инициатор на стаята за ранно детско развитие в Столична библиотеки в партньорство с ИКЕА България.
Проф. Мариела Модева
Проф. Мариела Модева от 2019 г. досега е директор на Института за изследване и развитие на лидерството в информационна среда. Била е член на Националния съвет за опазване на недвижимите паметници на културата към МК, съветник на министъра на МРРБ за недвижимите културни ценности, европейски програми и проекти за развитие на културния туризъм, както и експерт към парламентарна комисия „Култура и медии“ в 44-то Народно събрание на Р БългарияАвтор е на над 100 публикации, сред които 2 монографии, 3 учебника, 3 студии. Публикува в научни издания, реферирани и индексирани в международните бази данни.
Член на Международния научен комитет по културен туризъм на ICOMOS International.
Завършила е „Културология” в СУ „Св. Климент Охридски”. Има специализации по „Приложно културознание” (маркетинг, мениджмънт и PR) и „Журналистика“. Притежава ОНС „доктор“. Професор по обществени комуникации и информационни науки, дългогодишен преподавател в УниБИТ и ХТМУ.
Понастоящем е заместник министър в Министерство на туризма.
Доц. д-р Албена Танева
Доц. д-р Албена Танева е ръководител на катедра „Публична администрация“ в Софийския университет. Главни теми в работата й са лидерството като социален феномен и методология на лидерството; ролята на гражданското общество в либералната демокрация; историческа и съвременна перспектива към Холокоста и съдбата на българските евреи в годините на Втората световна война. Участвала и провеждала множество изследвания в тези области - емпирични, документално-исторически и експертни. Активно преподава, публикува и води тренинги по лидерство. Специализирала по тези теми в Съединените щати и Холандия. Член на българската делегация в IHRA, представител в Академичната работна група.
Жюстин Томс
Жюстин Томс e български предприемач, преподавател в НБУ и СофтУни, автор. Тя е един от пионерите в онлайн комуникациите у нас. Занимава се с това от близо 20 години и има над 20 книги за интернет, онлайн маркетинг и стартиране на бизнес. През 2020 г. се появява книгата „Лидери за ново начало”, съвместно с Марина Стефанова, Джейн Муита и Естер Гомбаш . Томс е инициатор на инициативите - онлайн книги „Книгата, която ме вдъхновява“ със Светлозар Петров от JobTiger през 2014 г., за да насърчи хората да четат повече и на „Училище за бъдещето“ за учители. Активист за промяна и популяризиране на детското четене тя е активен участник в кампанията „Забавното лятно четене".
Тя е доброволец в глобалното движение на Wikimedia. Създател и ръководител на дигитална агенция Ей Би Си Дизайн енд Комюникейшън.
Наскоро написа първия си роман "Clair de Lune" (На лунна светлина).
Ясмина Нинков
Ясмина Нинков успешно ръководи от 2009 г. Белградската градска библиотека - най-голямата обществена библиотечна система в Сърбия. Като директор на библиотека в Белград, Жасмина демонстрира способност да постига всички цели и да премине към международна лидерска роля. Г-жа Нинков има над 20 г. опит в управлението на национални и международни проекти, свързани с използването на ИТ в библиотеките, учене през целия живот и др.
Тя е един от водещите експерти в Сърбия в областта на библиотечното дело и активен член на национални и чуждестранни професионални организации, работни групи и комисии. Тя е член на Регионалния комитет на ИФЛА за Европа. Участва в проект INELI за библиотечни лидери-иноватори на Фондация „Бил и Мелинда Гейтс” (2012-2015), и в балканския проект на INELI като посланик за Сърбия, който създаде мрежа от библиотечни лидери в региона. Тя има задълбочени познания не само по въпроси от текущ характер, но за бъдещото развитие на библиотечните и информационните услуги на глобално ниво. Има издадена книга за библиотеките на 21-ви век и множество статии.
Драгош Неагу Адриан
Професионалното развитие на Драгош Неагу Адриан започва през 1998 г. като заместник-директор на обществената библиотека „Панайот Истрати“ в Браила, Румъния и от 2007 г. до днес е директор на тази институция. Член е на Националната Комисията на библиотеки Румъния.

Драгош Адриан Неагу е 2-ри мандат Президент на Националната асоциация на библиотекарите и обществените библиотеки в Румъния (ANBPR), като първият е от 2012 – 2016 г. Асоциацията има за цел да подкрепя професионалните интереси на обществените библиотеки и библиотекарите, която работи систематично през последните 30 години и в момента има над 3300 членове и 40 клона в цялата страна.
Г-н Неагу е инженер от Университета „Долен Дунав“ в Галац. Магистърската му степен е по публична администрация от Академията на икономическите науки в Букурещ, а докторската степен от Университета „Лучиан Блага“ в Сибиу.

Надежда Груева
Надежда Груева е директор на Регионална библиотека „Захарий Княжески” – Стара Загора и член на УС на Българската библиотечно-информационна асоциация от 2005 г.
Член на Сдружението на библиотечно-информационните специалисти, участвали в програми за образователен обмен на Държавния департамент на САЩ. Член на редколегията на списание „ББИА онлайн”.
Ключов обучител по направление „Услуги в модерната библиотека” на Обучителната програма на „Глобални библиотеки – България”. Автор на обучителни материали, обучител на обучители и супервизор.
Национален обучител по темите, свързани с концепцията за превръщането на българските публични библиотеки в обществени информационни центрове.
Създава и поддържа интернет страници, свързани с библиотеките.
Радка Калчева
Радка Калчева работи в областта на информационните и комуникационните технологии повече от 20 години в Регионална библиотека “Пенчо Славейков” - Варна. От 1999 г. е завеждащ отдел Информационни технологии, а от 2005 г. и координатор Европейски проекти. Радка Калчева е и магистър в областта на библиотечно – информационните науки, като от май 2017 г. е директор на Регионална библиотека “Пенчо Славейков” – Варна.
Под нейно ръководство са проектирани и създадени: каталог Книжни и некнижни носители, както и каталог Периодика. От 2008 г. Радка Калчева е един от основните дизайнери и разработчици на Варненска дигитална библиотека. През същата библиотеката става един от основните български мултидисциплинарни агрегатори на данни за Европеана. През последните няколко години, под нейно ръководство, Варненска библиотека разработи и внедри нови дигитални услуги като: дигитална читателска карта, собствено пространство на потребителите „Моята библиотека“, чатбота Ели – виртуален асистент-библиотекар и Библиомат – услуга за получаване на книги 24/7.
Г-жа Калчева има опит в успешното реализиране на повече от 15 проекта, финансирани по различни европейски програми в областта на ученето през целия живот, ИКТ и Еразъм+.
Силвия Павлова
Силвия Павлова застава начело на Регионална библиотека „Христо Ботев” - Враца през 2009 г. и за 13 години успява да промени облика на културната институция, в която традицията среща модерното мислене. Участва в разработването на проекти по национални и международни програми. Инициатор и организатор е на професионални форуми, кръгли маси, конференции, срещи с автори, онлайн представяния, изложби, програми за насърчаване на четенето сред младите. Основател на първия литературен фестивал в Северозападна България „Враца - книжен град”.
Регионален координатор по Програма „Глобални библиотеки – България”.
Албена Ихтиманска
Албена Ихтиманска - директор на Общинска библиотека „Паисий Хилендарски“, гр. Самоков. Завършила е ДБИ, София - специалност „Библиотекознание и библиография”. Има магистърска степен от ВТУ ”Св. св. Кирил и Методий” – специалност „Българска филология” и магистърска степен от УНИБИТ - специалност „ Библиотечно-информационен и културен мениджмънт”
Има 34 годишен опит в библиотечния сектор , 23 от които като директор на общинската библиотека в Самоков. Има опит в управление на проекти, насочени към устойчивото развитие на местните общности. Член е на редакционната колегия на списание „ББИА онлайн“.
Анелия Спасова
Анелия Спасова работи за Народно читалище „Съзнание-1927“ с. Долни Вадин от 1991 година. Библиотеката за нея е необятният свят на възможностите, където всеки може да открие своето място. Инициира редица социални каузи и проекти в полза на местната общност, еко-акции, доброволчески инициативи и ученето през целия живот. Активно работи с доброволци от цялата страна. Разчупва представата за библиотека, като въвежда нови модели на обслужване.
Експериментира във въвеждането на нови политики за съхраняването и съживяването на българското село.
Соня Първанова
Соня Първанова има бакалавърска степен по Логопедия в ЮЗУ „Неофит Рилски” и магистър по „Библиотечно-информационни технологии” от СУ „Св. Климент Охридски”.
Вече 6 години успешно успява да съвмести двете професии, които се допълват взаимно, като библиотекар при НЧ „Христо Ботев 1898”, гр. Рила и логопед по Проект „Инвестиции за бъдещето”, към Община Рила.
Като библиотекар основно се занимава с насърчаване на четенето от най-ранна детска възраст, а с уменията на логопед успява да привлича към библиотеката и лица с различно възприятие – лица с дислексия и затруднения в ученето.
Реализираните проекти и дейност в библиотеката свързани с опазването на пчелите и околната среда я превърнаха в истинска пчеларка от началото на 2022 г.
Ива Бонева
степен по социална политика и социално развитие от университета в Манчестър, Великобритания и докторска степен по социална педагогика, Софийския университет „Св. Климент Охридски“, където и преподава на студенти педагози. Бивш директор на Save the Children UK в България. Работила за Програмата за развитие на ООН, Католическите служби за помощ, сред основателите и член на Съвета на Българската платформа за международно развитие, член на Съвета на Отдела за международно специализирано образование и услуги (DISES), научен стипендиант на "Фулбрайт и на програма „Чийвнинг“ на Министерството на външните работина Великобритания, стипендиант на Германския фонд „Маршал“ на САЩ, носител на годишната награда за образователен лидер за 2018 г. от Центъра за изследвания и иновации в неформалното образование, България, отличена с Международната награда на DISES за лидерство и е удостоена с Почетния знак на Президента на Република България за изключителен принос и заслуги в защита правата на децата.
Цветелина Нешкова
Цветелина Нешкова е завършила „Библиотекознание и библиография“ във ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий“, магистър „Стопанско управление“ и „Финансов мениджмънт“. От 2006г. председател на Сдружение“ Алианс за регионални и граждански инициативи (АРГИ)“. Експерт и обучител с богат опит в сферата на глобалното образование и устойчиво развитие, гражданско участие, управление и мониторинг на национални и международни проекти. Член на УС на Сдружение “Българска платформа за международно развитие“.
Марина Стефанова
Марина Стефанова е доктор по социално управление към Стопански факултет на СУ „Св. Климент Охридски”. Имам магистърска степен по право от същия университет, както и допълнителни квалификации по “Фирмен мениджмънт”, “Административно управление” и „Управление на проекти” .
Работила е на различни позиции в много организации, всяка от които я е вдъхновявала да бъде полезна, позволява й е да споделя и да води до позитивни промени. Чрез фондация „Каузи”, чийто учредител е от 2008 година популяризира активното гражданство и предприемачество, насърчава младите хора да повярват в себе си, да постигат мечтите си и да управляват своето бъдеще.

В дългосрочен план Фондация Глобални библиотеки – България цели да превърне обществените библиотеки в център на местната общност, които предоставяйки достъп до информация, знание и разнообразни услуги, спомагат за повишаване качеството на живот на гражданите.
За постигането на тази цел Фондацията работи с държавните и местни власти и неправителствените организации, затова те по-добре да разбират функциите на обществените библиотеки в съвременното общество и да се възползват от техните възможности.

От друга страна, ФГББ е в постоянно взаимодействие с мрежа от 960 обществени библиотеки в цялата страна, като подпомага поддържането на предоставените компютри и друго оборудване, следи за технологичното развитие и тяхното приложение в обществените библиотеки.

Фондацията подкрепя развитието на мениджърския капацитет и професионалните умения на библиотечните специалисти, за да могат те да обслужват качествено потребителите.

ФГББ следи световните тенденции в разработването на нови услуги и програми за гражданите и търси тяхното практическо решение в българските условия.

Партньори

Медийни партньори

 

Онлайн медии

press:

The published content is Bulgarian language

Тук ще откриете снимки и всички видеоклипове, свързани с Национален форум

Skip to content