Scroll Top

Forum 2021

On 25 November 2021, the Global Libraries – Bulgaria Foundation organised the “Libraries Today” National Forum for the 6th year in a row.

The Forum is the most significant annual event for public libraries.

The aim is to present the role of the public library in modern society and outline its potential as a center for the local community as it implements national and European policies in various spheres of socio-economic life.

The theme of the 2021 Forum was ‘Libraries in the Digital Single Market’.

The topics addressed included copyright changes in the electronic environment, access to electronic books in libraries, the creation of electronic resources, cooperation between libraries, open access to scientific knowledge, and cultural heritage.

For the second year in a row the Forum took place online due to the COVID-19 pandemic, and was broadcast on the GLBF Facebook page.

Representatives from the International Federation of Library Associations (IFLA), the European Bureau of Library Information and Documentation Associations (EBLIDA), the Europeana cultural hub, the university sector and library specialists all took part.

 

ФОНДАЦИЯ „ГЛОБАЛНИ БИБЛИОТЕКИ – БЪЛГАРИЯ“
​​​​​БИБЛИОТЕКИТЕ в ЕДИННИЯ ЦИФРОВ ПАЗАР

форумът ще се излъчва през фейсбук страницата на ФГББ

25 ноември 2021 г., София, Онлайн форум

13.00 – 13.15:
ОФИЦИАЛНО ОТКРИВАНЕ

СЕСИЯ 1

13.20 – 15.00
Модератор: Спаска Тарандова, изпълнителен директор на ФГББ

15.00 – 15.30:
Кафе-пауза

СЕСИЯ 2

15.30 – 17.30:
Модератор: Спаска Тарандова, изпълнителен директор ФГББ

18.00 – 19.30:
ЦЕРЕМОНИЯ ПО ВРЪЧВАНЕ НА ГОДИШНИТЕ НАГРАДИ
НА ФОНДАЦИЯ ГЛОБАЛНИ БИБЛОТЕКИ – БЪЛГАРИЯ

Спаска Тарандова
Спаска Тарандова е изпълнителен директор на Фондация „Глобални библиотеки – България”.

Целият й професионален опит е свързан с библиотеките, тяхното развитие и модернизиране. Работила е в Столична библиотека, като от 2008 до 2014 г. е заместник директор по библиотечната дейност и автоматизация. Специализирала е в САЩ и е част е международна група за иновации в публичните библиотеки /INELI / на фондация „Бил и Мелинда Гейтс”.

Член е на Постоянния комитет на секцията „Публични библиотеки” на ИФЛА. Член е на Управителният съвет на Българската библиотечно-информационна асоциация и на редколегията на списанието „ББИА онлайн”.

Един от създателите на една от най-успешните кампании за насърчаване на детското четене „Забавното лятно четене”. Активен участник и в кампанията „Чети с мен” под патронажа на Президента на Република България. Инициатор на стаята за ранно детско развитие в Столична библиотеки в партньорство с ИКЕА България.

Ариадна Матас
Ариадна Матас работи като съветник по политиките на фондация Europeana като допринася за управлението, разработването и прилагането на политиките и рамките на Europeana със силен акцент върху авторското право. В Europeana тя подкрепя Europeana Copyright Community - група от професионалисти, интересуващи се от авторско право и цифрово културно наследство, които култивират, курират и споделят знания по тази тема. Тя също така подкрепя работата на Rights Statements Consortium в разработването, поддържането и използването на декларациите за права.
Камий Франсоаз
Камий Франсоаз притежава две магистърски степени, едната по музеознание, а другата по дигитални технологии за културни институции. Тя е съорганизатор на няколко издания на Museomix във Франция и има опит в културни институции във Франция, Канада, Белгия и Холандия. След повече от две години в Международната федерация на библиотечните асоциации и институции (IFLA) като служител по въпросите на авторското право и отворения достъп. През 2021 г. тя се присъединява към Creative Commons като GLAM (Galleries Libraries Archives and Museums) мениджър.
Зелиа Перейра
Г-жа Перейра е Директор на Публичната библиотека на Евора (Португалия )от 2014 г
Член на Изпълнителния комитет на Европейското бюро на библиотечните, информационните и документационните асоциации (EBLIDA).
Обучител по темата „Библиотеки” от 2001 г., с фокус - организация на обслужването, регулиции, свързани с професията и институциитер и взаймодействие на библиотеката с местните общности. Гост асистент в университета в Евора между 2014 и 2016 г.
Член на Португалската асоциация на библиотекарите, архивистите, специалистите по информация и документация (BAD). Координатор на работна група за публичните библиотеки на BAD (2018-2021).
Член на журито на наградата за най-добри практики на португалските обществени библиотеки.
Стивън Уайбър
Стивън Уайбър е директор по политики и застъпничество в Международната федерация на библиотечните асоциации и институции (IFLA). Той работи с екип за застъпничество за библиотеките на глобално ниво, и за укрепване на позициите на библиотечната професия на регионално и национално ниво. Екипът работи по редица въпроси, включително авторско право, култура и наследство, цифрово включване, права на човека и целите за устойчиво развитие. Той се присъединява към екипа на IFLA през 2016 г.и работи върху авторските права и достъпа до знания. Стивън Уебър е работил и в посолството на Обединеното кралство в Париж и в делегацията на Обединеното кралство в ОИСР.
Доц. д-р Марияна Тодорова
Д-р Мариана Тодорова е футуролог, доцент в Института по философия и социология към БАН. Тя е визионер, стратег и автор на книги. Тодорова е създала нова методология за научна прогноза чрез комбиниране на контрафактичен анализ и изграждане на сценарии. Има специализации по лидерство в Харвардския университет, Училището по управление на Джон Кенеди, в международната програма за лидерство (IVLP) от Държавния департамент на САЩ и в Китайската академия за управление. През 2019 г. Тодорова е съавтор на книга: „Future studies and counterfactual analysis. Seeds of the future”, заедно с известния американски футурист Теодор Гордън (идеолог на 3-ти етап на проект„ Аполо “за кацане на Луната. През 2020 г. тя издава своя собствена книга на български език:„ Изкуствен интелект. Кратка история на развитието и етични аспекти по темата ”. Тодорова е председател на Millennium project и на Hera city, както и член на Световната академия на изкуствата и науките. Тази година Тодорова представлява България в ЮНЕСКО в междуправителствената среща за изработване на етическа рамка за изкуствен интелект.
Ана Лазарова
Ана Лазарова е един от основателите и председател на сдружение "Цифрова република" и националният координатор на Creative Commons за България. Ана е докторант в СУ "Св. Климент Охридски" и преподава право на интелектуална собственост на няколко специалности във Философския факултет. В професионален план Ана е адвокат, работещ в сферата на авторското право, както и представител по индустриална собственост пред Българското патентно ведомство и Службата на ЕС за интелектуална собственост (EUIPO). От началото на годината тя е и член на Координационната група на авторскоправната общност на Европеана.
Доц. д-р Анета Дончева
Председател на Българската библиотечно-информационна асоциация.
Преподавател в СУ „Св. Климент Охридски”, Философски факултет, Катедра „Библиотекознание, научна информация и културна политика”.
30 години работи в Националната библиотека "Св. Св. Кирил и Методий" на различни длъжности от библиотекар до зам. директор. Има професионален опит в областта на научните и практическите изследвания в областта на нормативната уредба и организацията и управлението на библиотеките, както и в администрирането и ръководството на библиотека и библиотечни дейности. Автор е на 2 монографии, 2 учебника, съставител на няколко сборника и 1 библиография, на над 65 публикации в професионални издания, на множество доклади в национални и международни конференции.
Специализира е в Германия и Австрия.
Проф. д-р Елиза Стефанова
Професор във Факултета по математика и информатика на СУ „Св. Климент Охридски“.
Замeстник ректор по информационни технологии и академичен състав. Научните й интереси са свързани с информационни и комуникационни технологии в обучението, електронно и дистанционно обучение, операционни системи, компютърни мрежи, интернет приложения и бизнес телекомуникации.
Проф. дн Таня Тодорова
Проф. дн Таня Тодорова е ръководител на катедра «Библиотечен мениджмънт и архивистика» и зам. ръководител на ЮНЕСКО междуфакултетска катедра «ИКТ в библиотечните науки, образованието и културното наследство» при Университета по библиотекознание и информационни технологии. Има двадесетгодишен професионален опит в библиотечните системи на Университетската библиотека при СУ „Св. Климент Охридски“ и Централната библиотека на БАН. Председател е на BOBCATSSS Association (до 2019 г., Еврoпейска асоциация за библиотечно-информационни изследвания и образование (EUCLID). Основател и координатор е на Международната група по авторскоправна грамотност (https://copyrightliteracy.org/about-2/international-copyright-literacy/). Текущ проект: „Дигитално образование за кризисни ситуации: Времена без друга алтернатива“ (DECriS) ЕРАЗЪМ+ (2021-2023).
Проф. д-р Тереза Тренчева
Тереза Тренчева е зам.-ректор на УниБИТ по НИМД, преподавател в катедра „Библиотечен мениджмънт и архивистика“ и зам.-председател на Университетската младежка академия към същия университет. Учредител и член е на УС на Сдружение „Мрежа на преподавателите по интелектуална собственост“, както и на Европейската мрежа на преподавателите по интелектуална собственост. Специализирала е в Световната организация по интелектуална собственост и Световната търговска организация в Женева, Швейцария. Автор е на монография участва в девет сборника, има повече от 90 публикации в областта на правната закрила на интелектуалната собственост и отворения достъп. Основател и координатор е на ежегодния семинар, посветен на Международния ден на интелектуалната собственост (26 април) в УниБИТ.
Проф. д. ик. н. Стоян Денчев
Проф. д. ик. н. Стоян Денчев е дългогодишен ректор на Университета по библиотекознание и информационни технологии в София, преподавател от катедра „Компютърни науки“, основател и председател на Университетската младежка за управление на знания (УМЛАУЗ).
В качеството му на Ректор на УНИБИТ е осъществено международно сътрудничество с множество престижни европейски университети и научни организации като: IFLA – Международна федерация на библиотечните асоциации; LIBER – Асоциация на европейските университетски библиотеки; BLIDA – Европейско бюро на библиотечните, информационните и документационните асоциации; ALA – Американска библиотечна асоциация; Научно-издателски съвет на Международната асоциация на академиите на науките (Москва) и мн. др.
Чете лекции по «Системен анализ», «Теория на управлението» «Информационно брокерство» и др. Автор е на повече от 240 публикации в областта на управлението на информационните ресурси, автоматизираните системи за обработка на информация и управление; Системния анализ и др.
Член е на голям брой редколегии на списания и специализирани издания, участва в много научни, обществени и професионални организации, както и организационни комитети на научни конференции.

В дългосрочен план Фондация Глобални библиотеки – България цели да превърне обществените библиотеки в център на местната общност, които предоставяйки достъп до информация, знание и разнообразни услуги, спомагат за повишаване качеството на живот на гражданите.
За постигането на тази цел Фондацията работи с държавните и местни власти и неправителствените организации, затова те по-добре да разбират функциите на обществените библиотеки в съвременното общество и да се възползват от техните възможности.

От друга страна, ФГББ е в постоянно взаимодействие с мрежа от 960 обществени библиотеки в цялата страна, като подпомага поддържането на предоставените компютри и друго оборудване, следи за технологичното развитие и тяхното приложение в обществените библиотеки.

Фондацията подкрепя развитието на мениджърския капацитет и професионалните умения на библиотечните специалисти, за да могат те да обслужват качествено потребителите.

ФГББ следи световните тенденции в разработването на нови услуги и програми за гражданите и търси тяхното практическо решение в българските условия.

Партньори

Медийни партньори

Прессъобщения:

Тук ще откриете снимки и всички видеоклипове, свързани с Национален форум “Библиотеките днес” 2020.

Skip to content