Scroll Top

Форум 2021

На 25 ноември 2021 г. Фондация „Глобални библиотеки – България” организира за 6-та поредна година Национален форум „Библиотеките днес”.
Форумът е най-значителното годишно събитие за обществените библиотеки. Целта е да се представи ролята на обществената библиотека в съвременното общество и да очертае нейния потенциал като център на местната общност в изпълнение на национални и европейски политики в различни сфери на обществено-икономическия живот.

През 2021 г. форумът ще е на тема – Библиотеките в Единния цифров пазар. В рамките на Форума ще се засегнат теми като промените в авторското право в електронна среда, достът до електронни книги в библиотеките, създаването на електронни ресурси, коопериране между библиотеките, отворен достъп до научно знание и до културното наследство.

За втора поредна година, поради COVID-19 пандемията, Форумът ще протече онлайн и ще се излъчва във фесбук профила на ФГББ.

Във Форума ще вземат участие по темите представители от ИФЛА, ЕБЛИДА, Европеана, университетски преподаватели, библиотечни специалисти.

ФОНДАЦИЯ „ГЛОБАЛНИ БИБЛИОТЕКИ – БЪЛГАРИЯ“
​​​​​БИБЛИОТЕКИТЕ в ЕДИННИЯ ЦИФРОВ ПАЗАР

форумът ще се излъчва през фейсбук страницата на ФГББ

25 ноември 2021 г., София, Онлайн форум

13.00 – 13.15:
ОФИЦИАЛНО ОТКРИВАНЕ

СЕСИЯ 1

13.20 – 15.00
Модератор: Спаска Тарандова, изпълнителен директор на ФГББ

15.00 – 15.30:
Кафе-пауза

СЕСИЯ 2

15.30 – 17.30:
Модератор: Спаска Тарандова, изпълнителен директор ФГББ

18.00 – 19.30:
ЦЕРЕМОНИЯ ПО ВРЪЧВАНЕ НА ГОДИШНИТЕ НАГРАДИ
НА ФОНДАЦИЯ ГЛОБАЛНИ БИБЛОТЕКИ – БЪЛГАРИЯ

Спаска Тарандова
Спаска Тарандова е изпълнителен директор на Фондация „Глобални библиотеки – България”.

Целият й професионален опит е свързан с библиотеките, тяхното развитие и модернизиране. Работила е в Столична библиотека, като от 2008 до 2014 г. е заместник директор по библиотечната дейност и автоматизация. Специализирала е в САЩ и е част е международна група за иновации в публичните библиотеки /INELI / на фондация „Бил и Мелинда Гейтс”.

Член е на Постоянния комитет на секцията „Публични библиотеки” на ИФЛА. Член е на Управителният съвет на Българската библиотечно-информационна асоциация и на редколегията на списанието „ББИА онлайн”.

Един от създателите на една от най-успешните кампании за насърчаване на детското четене „Забавното лятно четене”. Активен участник и в кампанията „Чети с мен” под патронажа на Президента на Република България. Инициатор на стаята за ранно детско развитие в Столична библиотеки в партньорство с ИКЕА България.

Ариадна Матас
Ариадна Матас работи като съветник по политиките на фондация Europeana като допринася за управлението, разработването и прилагането на политиките и рамките на Europeana със силен акцент върху авторското право. В Europeana тя подкрепя Europeana Copyright Community - група от професионалисти, интересуващи се от авторско право и цифрово културно наследство, които култивират, курират и споделят знания по тази тема. Тя също така подкрепя работата на Rights Statements Consortium в разработването, поддържането и използването на декларациите за права.
Камий Франсоаз
Камий Франсоаз притежава две магистърски степени, едната по музеознание, а другата по дигитални технологии за културни институции. Тя е съорганизатор на няколко издания на Museomix във Франция и има опит в културни институции във Франция, Канада, Белгия и Холандия. След повече от две години в Международната федерация на библиотечните асоциации и институции (IFLA) като служител по въпросите на авторското право и отворения достъп. През 2021 г. тя се присъединява към Creative Commons като GLAM (Galleries Libraries Archives and Museums) мениджър.
Зелиа Перейра
Г-жа Перейра е Директор на Публичната библиотека на Евора (Португалия )от 2014 г
Член на Изпълнителния комитет на Европейското бюро на библиотечните, информационните и документационните асоциации (EBLIDA).
Обучител по темата „Библиотеки” от 2001 г., с фокус - организация на обслужването, регулиции, свързани с професията и институциитер и взаймодействие на библиотеката с местните общности. Гост асистент в университета в Евора между 2014 и 2016 г.
Член на Португалската асоциация на библиотекарите, архивистите, специалистите по информация и документация (BAD). Координатор на работна група за публичните библиотеки на BAD (2018-2021).
Член на журито на наградата за най-добри практики на португалските обществени библиотеки.
Стивън Уайбър
Стивън Уайбър е директор по политики и застъпничество в Международната федерация на библиотечните асоциации и институции (IFLA). Той работи с екип за застъпничество за библиотеките на глобално ниво, и за укрепване на позициите на библиотечната професия на регионално и национално ниво. Екипът работи по редица въпроси, включително авторско право, култура и наследство, цифрово включване, права на човека и целите за устойчиво развитие. Той се присъединява към екипа на IFLA през 2016 г.и работи върху авторските права и достъпа до знания. Стивън Уебър е работил и в посолството на Обединеното кралство в Париж и в делегацията на Обединеното кралство в ОИСР.
Доц. д-р Марияна Тодорова
Д-р Мариана Тодорова е футуролог, доцент в Института по философия и социология към БАН. Тя е визионер, стратег и автор на книги. Тодорова е създала нова методология за научна прогноза чрез комбиниране на контрафактичен анализ и изграждане на сценарии. Има специализации по лидерство в Харвардския университет, Училището по управление на Джон Кенеди, в международната програма за лидерство (IVLP) от Държавния департамент на САЩ и в Китайската академия за управление. През 2019 г. Тодорова е съавтор на книга: „Future studies and counterfactual analysis. Seeds of the future”, заедно с известния американски футурист Теодор Гордън (идеолог на 3-ти етап на проект„ Аполо “за кацане на Луната. През 2020 г. тя издава своя собствена книга на български език:„ Изкуствен интелект. Кратка история на развитието и етични аспекти по темата ”. Тодорова е председател на Millennium project и на Hera city, както и член на Световната академия на изкуствата и науките. Тази година Тодорова представлява България в ЮНЕСКО в междуправителствената среща за изработване на етическа рамка за изкуствен интелект.
Ана Лазарова
Ана Лазарова е един от основателите и председател на сдружение "Цифрова република" и националният координатор на Creative Commons за България. Ана е докторант в СУ "Св. Климент Охридски" и преподава право на интелектуална собственост на няколко специалности във Философския факултет. В професионален план Ана е адвокат, работещ в сферата на авторското право, както и представител по индустриална собственост пред Българското патентно ведомство и Службата на ЕС за интелектуална собственост (EUIPO). От началото на годината тя е и член на Координационната група на авторскоправната общност на Европеана.
Доц. д-р Анета Дончева
Председател на Българската библиотечно-информационна асоциация.
Преподавател в СУ „Св. Климент Охридски”, Философски факултет, Катедра „Библиотекознание, научна информация и културна политика”.
30 години работи в Националната библиотека "Св. Св. Кирил и Методий" на различни длъжности от библиотекар до зам. директор. Има професионален опит в областта на научните и практическите изследвания в областта на нормативната уредба и организацията и управлението на библиотеките, както и в администрирането и ръководството на библиотека и библиотечни дейности. Автор е на 2 монографии, 2 учебника, съставител на няколко сборника и 1 библиография, на над 65 публикации в професионални издания, на множество доклади в национални и международни конференции.
Специализира е в Германия и Австрия.
Проф. д-р Елиза Стефанова
Професор във Факултета по математика и информатика на СУ „Св. Климент Охридски“.
Замeстник ректор по информационни технологии и академичен състав. Научните й интереси са свързани с информационни и комуникационни технологии в обучението, електронно и дистанционно обучение, операционни системи, компютърни мрежи, интернет приложения и бизнес телекомуникации.
Проф. дн Таня Тодорова
Проф. дн Таня Тодорова е ръководител на катедра «Библиотечен мениджмънт и архивистика» и зам. ръководител на ЮНЕСКО междуфакултетска катедра «ИКТ в библиотечните науки, образованието и културното наследство» при Университета по библиотекознание и информационни технологии. Има двадесетгодишен професионален опит в библиотечните системи на Университетската библиотека при СУ „Св. Климент Охридски“ и Централната библиотека на БАН. Председател е на BOBCATSSS Association (до 2019 г., Еврoпейска асоциация за библиотечно-информационни изследвания и образование (EUCLID). Основател и координатор е на Международната група по авторскоправна грамотност (https://copyrightliteracy.org/about-2/international-copyright-literacy/). Текущ проект: „Дигитално образование за кризисни ситуации: Времена без друга алтернатива“ (DECriS) ЕРАЗЪМ+ (2021-2023).
Проф. д-р Тереза Тренчева
Тереза Тренчева е зам.-ректор на УниБИТ по НИМД, преподавател в катедра „Библиотечен мениджмънт и архивистика“ и зам.-председател на Университетската младежка академия към същия университет. Учредител и член е на УС на Сдружение „Мрежа на преподавателите по интелектуална собственост“, както и на Европейската мрежа на преподавателите по интелектуална собственост. Специализирала е в Световната организация по интелектуална собственост и Световната търговска организация в Женева, Швейцария. Автор е на монография участва в девет сборника, има повече от 90 публикации в областта на правната закрила на интелектуалната собственост и отворения достъп. Основател и координатор е на ежегодния семинар, посветен на Международния ден на интелектуалната собственост (26 април) в УниБИТ.
Проф. д. ик. н. Стоян Денчев
Проф. д. ик. н. Стоян Денчев е дългогодишен ректор на Университета по библиотекознание и информационни технологии в София, преподавател от катедра „Компютърни науки“, основател и председател на Университетската младежка за управление на знания (УМЛАУЗ).
В качеството му на Ректор на УНИБИТ е осъществено международно сътрудничество с множество престижни европейски университети и научни организации като: IFLA – Международна федерация на библиотечните асоциации; LIBER – Асоциация на европейските университетски библиотеки; BLIDA – Европейско бюро на библиотечните, информационните и документационните асоциации; ALA – Американска библиотечна асоциация; Научно-издателски съвет на Международната асоциация на академиите на науките (Москва) и мн. др.
Чете лекции по «Системен анализ», «Теория на управлението» «Информационно брокерство» и др. Автор е на повече от 240 публикации в областта на управлението на информационните ресурси, автоматизираните системи за обработка на информация и управление; Системния анализ и др.
Член е на голям брой редколегии на списания и специализирани издания, участва в много научни, обществени и професионални организации, както и организационни комитети на научни конференции.

В дългосрочен план Фондация Глобални библиотеки – България цели да превърне обществените библиотеки в център на местната общност, които предоставяйки достъп до информация, знание и разнообразни услуги, спомагат за повишаване качеството на живот на гражданите.
За постигането на тази цел Фондацията работи с държавните и местни власти и неправителствените организации, затова те по-добре да разбират функциите на обществените библиотеки в съвременното общество и да се възползват от техните възможности.

От друга страна, ФГББ е в постоянно взаимодействие с мрежа от 960 обществени библиотеки в цялата страна, като подпомага поддържането на предоставените компютри и друго оборудване, следи за технологичното развитие и тяхното приложение в обществените библиотеки.

Фондацията подкрепя развитието на мениджърския капацитет и професионалните умения на библиотечните специалисти, за да могат те да обслужват качествено потребителите.

ФГББ следи световните тенденции в разработването на нови услуги и програми за гражданите и търси тяхното практическо решение в българските условия.

Партньори

Медийни партньори

Прессъобщения:

Тук ще откриете снимки и всички видеоклипове, свързани с Национален форум “Библиотеките днес” 2020.

Skip to content