Scroll Top

Forum 2016

The “Libraries Today” National Forum aims to present the role of public libraries in modern society and outline their potential as centres of the local community as they implement national and European policies in various spheres of socio-economic life: non-formal education, access to culture, access to the Internet and the information resources of the global information society, and future e-government services.

Organised by Global Libraries – Bulgaria Foundation, various individuals and organisations who participate and implement policies in the spheres of culture, library activities and information technology were invited, including representatives of the library community from across Bulgaria, mayors and representative of municipalities, representatives of ministries and state agencies, chairmen and members of committees of the National Assembly, MEPs, business representatives, non-governmental organisations and foreign guests.

During the Forum, there were discussions on the new possibilities for public libraries and the services they provide in conditions of the developing information society in the 21st century.

Leading trends and good practices were outlined alongside the potential and benefits of public-private partnerships that improve the material basis of public libraries, enabling the development of innovative technologies and modern services which successfully meet the needs of local communities.

2016 NATIONAL FORUM VENUE

National Palace of Culture,
1 Bulgaria Square,
1463 Sofia

Организатор

В дългосрочен план Фондация Глобални библиотеки – България цели да превърне обществените библиотеки в център на местната общност, които предоставяйки достъп до информация, знание и разнообразни услуги, спомагат за повишаване качеството на живот на гражданите.

За постигането на тази цел Фондацията работи с държавните и местни власти и неправителствените организации, затова те по-добре да разбират функциите на обществените библиотеки в съвременното общество и да се възползват от техните възможности.

От друга страна, ФГББ е в постоянно взаимодействие с мрежа от 960 обществени библиотеки в цялата страна, като подпомага поддържането на предоставените компютри и друго оборудване, следи за технологичното развитие и тяхното приложение в обществените библиотеки.

Фондацията подкрепя развитието на мениджърския капацитет и професионалните умения на библиотечните специалисти, за да могат те да обслужват качествено потребителите.

ФГББ следи световните тенденции в разработването на нови услуги и програми за гражданите и търси тяхното практическо решение в българските условия.

Партньори

Медийни партньори

Тук ще откриете кратко представяне на говорителите, които ще вземат участие в Национален форум “Библиотеките днес” 2017 г.

доц. д-р Гинка Чавдарова
Доц. д-р Гинка Чавдарова е член на Управителния съвет на Фондация Глобални библиотеки – България.

Тя също така е Изпълнителен директор на Националното сдружение на общините в България от самото му учредяване през 1996 г. Нейният цял професионален опит е свързан с местните власти. Тя е била Генерален директор на Националния център за регионално развитие и жилищна политика и Директор на Научния център за планиране, по-късно трансформиран в Институт по икономика и мениджмънт. Тя е разработила множество програми и прогнози за развитие на отделни общини и региони. Има следдипломни квалификации във Франция, Холандия и САЩ.

Митко Тодоров
Г-н Митко Тодоров е член на Настоятелството на Фондация Глобални библиотеки – България и Изпълнителен директор на Фонд „13 века България”.

Завършва висшето си образование в Лвов, Украйна. Дългогодишен директор на театър "Българска армия". Заместник-министър на културата от 2010 до 2013.

Тя също така е Изпълнителен директор на Националното сдружение на общините в България от самото му учредяване през 1996 г. Нейният цял професионален опит е свързан с местните власти. Тя е била Генерален директор на Националния център за регионално развитие и жилищна политика и Директор на Научния център за планиране, по-късно трансформиран в Институт по икономика и мениджмънт. Тя е разработила множество програми и прогнози за развитие на отделни общини и региони. Има следдипломни квалификации във Франция, Холандия и САЩ.

Ева Паунова
Ева Паунова е един от най-младите евродепутати в Групата на Европейската народна партия (ЕНП) в Европейския парламент (ЕП). Сред основните й приоритети са завършването на единния цифров пазар в ЕС, дигиталното предприемачество и иновациите, както и развитието на европейската икономика и подкрепата за младото поколение.

Паунова е член на Комисията по вътрешен пазар и защита на потребителите (IMCO) и единственият български представител в Комисията по икономически и парични въпроси (ECON). Тя е заместник-председател на най-голямата организация на асоциации и граждански общества в Европа "Европейско международно движение" (EMI). Ева Паунова е член на Националния изпълнителен съвет на Предприемачи-ГЕРБ и почетен член на Съвета на жените в бизнеса в България.

Преди да заеме длъжността си като евродепутат, Ева Паунова има пет годишен опит в Европейския парламент като координатор на делегацията на ГЕРБ/ЕНП и като съветник на евродепутата Илиана Иванова. Преди това е работила в Международната организация за правно развитие (IDLO). Сред основните приоритети на Ева Паунова като евродепутат са завършването на Единния цифров пазар, подкрепа за малките и средни предприятия (МСП), предприемачеството и ефективните младежки политики.

Завършва висшето си образование в Лвов, Украйна. Дългогодишен директор на театър "Българска армия". Заместник-министър на културата от 2010 до 2013.

Тя също така е Изпълнителен директор на Националното сдружение на общините в България от самото му учредяване през 1996 г. Нейният цял професионален опит е свързан с местните власти. Тя е била Генерален директор на Националния център за регионално развитие и жилищна политика и Директор на Научния център за планиране, по-късно трансформиран в Институт по икономика и мениджмънт. Тя е разработила множество програми и прогнози за развитие на отделни общини и региони. Има следдипломни квалификации във Франция, Холандия и САЩ.

Ваня Грашкина
Ваня Грашкина е член на настоящия УС на ББИА и изпълнителен директор на Националния център за информация и документация от 2004 година. Председател на УС на ББИА в периода 2002 – 2011 г.

Професионалният й опит е разнообразен – преподавател в Държавния библиотекарски институт, научен сътрудник в Научно-методичния център, ръководител на отдел „Икономическа информация” и направление „Комплектуване на библиотечните фондове” в Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий”. Била е хоноруван преподавател в Уни БИТ и СУ „Св. Климент Охридски”, където създава курс „Лидерство в библиотечно-информационния мениджмънт”.

Специализирала в САЩ, Великобритания, Германия, Финландия, Холандия. Ръководител на проекти на ББИА, председател на редколегията на списанието „ББИА онлайн”.

Автор на над 50 публикации по съвременни проблеми на библиотечния сектор.

Спаска Тарандова
Спаска Тарандова е изпълнителен директор на Фондация „Глобални библиотеки – България”.

Целият й професионален опит е свързан с библиотеките, тяхното развитие и модернизиране. Работила е в Столична библиотека, като от 2008 до 2014 г. е заместник директор по библиотечната дейност и автоматизация. Специализирала е в САЩ и е част е международна група за иновации в публичните библиотеки /INELI / на фондация „Бил и Мелинда Гейтс”. Завършила е Държавния библиотекарски институт, история във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий” и БИН и културна политика в СУ „Св. Климент Охридски”.

Член е на Управителният съвет на Българската библиотечно-информационна асоциация и на редколегията на списанието „ББИА онлайн”.

Един от създателите на една от най-успешните кампании за насърчаване на детското четене „Забавното лятно четене”. Активен участник и в кампанията „Чети с мен” под патронажа на Президента на Република България. Инициатор на стаята за ранно детско развитие в Столична библиотеки в партньорство с ИКЕА България.

Яник Мулвад
Яник Мулвад работи за трансформацията на библиотеките през последните 24 години.

Работи като библиотекар, след което започва да прави уеб страници за деца. Работи като проектен мениджър и се фокусира върху развитието на нови идеи, като по този начин се опитва да трансформира и адаптира библиотеката към постмодерното общество.

Изцяло отдаден на целия процес на превръщането на DOKK1 в реалност. Още от първите стъпки, като част от екипа, който е създал визията. И през целия процес след това, участвайки в изпълнението на проекта.

По настояще оглавява отдела „Семейство и деца” в DOKK1, Обществена библиотека в гр. Орхус, Дания.

Катрин Иванова
Катрин Иванова е мениджър събития на медийна група Инвестор и Bloomberg TV Bulgaria.

Организира събитията на медийната група от шест години. Поема „Забавното четене“ от създателя на проекта Жюстин Томс през 2012г. и се грижи за развитието му до сега. Инициира и участва активно в дейностите и кампаниите на проекта.

Преди да започне да се занимава с мениджмънт в сферата на събитията, работата й е съсредоточена предимно в областта на стратегическия маркетинг и бранд мениджмънт. В сферата на медиите работи от 1999 година. Опита си придобива във Варшава с работата си за две от големите медийни групи, а от 2007 година в България – за Икономедия и Бизнес медия груп (издател на вестник „Пари“). Към екипа на Инвестор се присъединява през 2011 г.

д-р Емилия Милкова
Д-р Емилия Милкова е завършила немска гимназия и бакалавър в ДБИ, София - специалност „Библиотекознание и библиография”. Завършила е магистърска степен във ВТУ ”Св. св. Кирил и Методий” – специалност „История”. През 2013 г. придобива степен Доктор по „Книгознание, библиотекознание, библиография”.

Професионалния си път започва като библиотекар в библиотеката в гр. Добрич. От 1993 г. работи като библиотекар, а по-късно и като главен библиотекар в Регионална библиотека „Пенчо Славейков”- Варна. Спечелва конкурс за директор на Варненската библиотека, където работи до настоящия момент. Владее немски, руски и английски език. От 2011 г. е член на Постоянната комисия „Обществени библиотеки” към IFLA, а от 2006 г. е член на УС на ББИА.

Автор е на множество публикации, библиографски указатели и на сборниците: „С подпис от автора – мигове история”, „Библиотеката в новото хилядолетие” и „Жрец и войн на живота”.

Йоана Цонева
Йоана Цонева е Маркетинг миниджър в ИКЕА от 2012 г.

Икономист по образование, Йоана има 10 годишен професионален път в маркетинг комуникации на телекомуникационни услуги в Глобул, където навлиза в темата корпоративна отговорност.

Работи за изграждането на редица партньорства между корпорации и нетърговски организации.

Ръководи проекта със Столична библиотека за изграждане на среда за ранно детско учене. Отдадена на идеята за по-устойчив живот вкъщи и развиване на детския потенциал чрез игра.

Валентина Стоева
Валентина Стоева се занимава с насърчаване на детското четене повече от 7 години.

Тя е главен редактор на сайта Detskiknigi.com и основател на фондация "Детски книги". Гордее се, че зад гърба си има няколко успешни издания на кампаниите "Читателска щафета" и Награда "Бисерче вълшебно", които са показали на няколко хиляди деца, че четенето е забавно.

Валентина е носител на званията "Посланик на библиотеките" и "Рицар на книгата".

Ирина Василева
Експерт Корпоративни комуникации, Мобилтел

Ирина става част от екипа на Мтел в края на 2015 г., след като телекомът придобива blizoo. В blizoo тя се занимава с корпоративни и вътрешни комуникации. В момента основният фокус в работата й в Мтел са вътрешни комуникации и CSR.

Предишният й професионален опит е в сферата на обслужване на клиенти. Започва кариерата си в банковата сфера - работила е в "БНП Париба България" ЕАД като експерт обслужване на клиенти. Продължава професионалното си развитие в областта на доброволното здравно застраховане като мениджър "Клиенти" в "Български здравноосигурителен фонд" АД, а след това като мениджър "Клиентски операции" в "Ромпетрол България" АД.

Притежава бакалавърска степен по търговия от УНСС и сертификати от различни обучения за допълнителна квалификация.

София Пейчева
Директор на Регионална библиотека „Ем. Попдимитров“, гр. Кюстендил. Магистър по „Българска филология“ и „Библиотечно –информационни науки и културна политика“

Има 29 годишен опит в библиотечния сектор , 12 от които като директор на регионалната библиотека в Кюстендил. В програма „Глобални библиотеки“ е обучител по направление „Организация и управление на работата в обществената библиотека“. Има опит в управление на проекти, насочени към приобщаване към информационното общество на хора в неравностойно положение – деца със специални образователни потребности, хора с увреждания, малцинствени групи.

доц. Васил Загоров
Доц. Васил Загоров завършва Библиотечно-информационни науки в Софийския университет през 2001 г. През 2008 г. защитава дисертация по история на книгата. От 2009 г. работи в Университета по библиотекознание и информационни технологии, в който заема академичните длъжности: старши асистент (2009), главен асистент (2011), доцент (2014). От 2014 г. е ръководител на Катедра „Библиотечни науки“ (УниБИТ) и магистърска програма „Библиотечни колекции“ (2016).
Теодора Евтимова
Родена във Варна, от 2011 година e директор на Регионална библиотека „Любен Каравелов” - Русе.

Човек на действието, с разностранни интереси, обърнат към креативните решения във всички области на библиотечното дело. Работи активно за изграждане на устойчиви партньорства между публичния, частния и неправителствения сектори.

Инициатор и апологет на проекти с национално и международно признание, осъществени в Русе с колектива на ръководената от нея културна институция, която от 2011 до 2016 г. е реализирала 20 проекта съвместно с различни международни и местни донорски организации.

Сред партньорите на библиотеката са организации като EIFL-PLIP, Агенция за хората с увреждания”, Фондация „Глобални библиотеки“, Фондация „Русе – град на свободния дух“, Национален фонд „Култура“ и др.

Дипломиран магистър по Библиотекознание и библиография; магистърска степен по Финанси.

Девиз: „Всяко усилие заслужава толкова труд, колкото са големи мечтите ни.”

Доц. д-р Калина Иванова
Доц. д-р Калина Иванова е заместник-директор на Регионална библиотека "Петко Рачев Славейков" - Велико Търново.

От м. юни 2015 г. е главен асистент към Катедра „Книгоиздаване и библиотечно информационни дейности”, факултет „Математика и информатика” на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”.

Член е на Управителния съвет на Българската библиотечно-информационна асоциация.

Ръководител и координатор на проекти по Програма „Учене през целия живот” и Програми за опазване на книжовното и културно-историческо наследство в библиотеки, музеи и архиви за периода 2005-2016 г.

Надежда Петракиева Груева
Директор на Регионална библиотека „Захарий Княжески” – Стара Загора. Член на УС на Българската библиотечно-информационна асоциация от 2005 г.
Член на Сдружението на библиотечно-информационните специалисти, участвали в програми за образователен обмен на Държавния департамент на САЩ. Член на редколегията на списание „ББИА онлайн”.

Ключов обучител по направление „Услуги в модерната библиотека” на Обучителната програма на „Глоб@лни библиотеки – България”. Автор на обучителни материали, обучител на обучители и супервизор.

Национален обучител по темите, свързани с концепцията за превръщането на българските публични библиотеки в обществени информационни центрове.

Библиотечен консултант на фирма РС-ТМ ООД – София за програмен продукт „Автоматизирана библиотека”.
Създава и поддържа интернет страници, свързани с библиотеките.

Жюстин Томс
Жюстин Томс е един от пионерите в онлайн комуникациите у нас. Занимава се с това от близо 20 години. Автор на над 12 книги по темата за онлайн присъствие и медии, многобройни статии. Преподава в НБУ по същите дисциплини. Създател и ръководител на дигитална агенция Ей Би Си Дизайн енд Комюникейшън. Активист за промяна и популяризиране на детското четене.
Силвия Врачовска
Силвия Врачовска е директор на Регионална библиотека „Христо Ботев“ - град Враца от 2009 г.. Магистър по „Библиотечен мениджмънт“.

Регионален координатор по Програма „Глобални библиотеки - България“. Обучител в направление „Организация и управление на работата в обществената библиотека“ в Програма „Глобални библиотеки - България“ и обучител към Асоциация „Съвременни читалища“.

Ръководител на проект „Център за информация и комуникация Долж-Враца“, по Програма за трансгранично сътрудничество Румъния - България 2007-2013.

Опит в управление на програми и проекти, насочени към съхраняване и популяризиране на културното наследство на Врачанския край, образователни програми за деца, хора в неравностойно положение, доброволчество.

Михаил Свирачев
Михаил Свирачев е роден през 1977г. Завършва Френска езикова гимназия „Антоан дьо Сент Екзюпери“ в Пловдив. Бакалавър по Туризъм от Университет по Хранителни технологии – Пловдив. Стажува в САЩ и Англия. Пише разкази и романи. Участва с първия си роман в „Ръкописът“ по БНТ. По настоящем учи магистратура по специалност „Библиотечно-информационни технологии“ към Софийски университет „Св. Климент Охридски“. От две години работи като координатор в Американския център към Народна библиотека „Иван Вазов“, Пловдив.
Проф. д-р Таня Тодорова
Проф. д-р Таня Тодорова е ръководител на катедра «Библиотечен мениджмънт» и зам. ръководител на ЮНЕСКО междуфакултетска катедра «ИКТ в библиотечните науки, образованието и културното наследство» при УниБИТ. Член на: Съюз на учените в България, ББИА, Асоциация на университетските библиотеки, Форум ЮНЕСКО – университети и наследство, Европейска асоциация за библиотечно-информационно образование и изследвания (EUCLID).
Евелина Лафчийска
Член е на екипа на Асоциация Родители.

Завършва специалност Психология в Нов български университет, бакалавърска степен. След това продължава обучението си в магистърската програма по Семейно консултиране към същия университет. Член е на Дружеството на психолозите в България.

Има допълнителна квалификация в сферата на груповата работа и индивидуално консултиране, като част от практическия й опит е в областта на зависимостите, обучителните затруднения при деца и междуличностните отношения.

Участва в насърчаването на родителите да бъдат най-добрите родители, които могат да бъдат, и подкрепя децата да се превърнат в най-добрите възрастни, които могат да станат.

Камелия Конева
Камелия Конева има магистърска степен по педагогика в Софийския университет, завършила е библиотечни науки в ДБИ и няколко програми за повишаване на квалификацията.

Работи в Американ корнър на Столичната библиотека, където организира иновативни програми за деца и възрастни.

Има опит като обучител по "Услуги в модерната библиотека".

Член на работна група за иновативни услуги при Фондация "Глобални библиотеки".

Росица Тодорова
Магистър по библиотекознание и библиография. Завеждащ отдел „Изкуство” и Американска читалня – РБ „Пенчо Славейков”, Варна. Професионален опит в сферата на библиотечно-библиографската дейност от 1983 г. Основни компетенции: организация на работния процес в отдела, отговаря за комплектуването и опазването на библиотечния фонд, експертно-консултантска дейност.

Участие в национални и международни професионални форуми. Публикации в издания на библиотеката и научни сборници на ББИА.

Продължаваща професионална квалификация в международни проекти: обучител в направление „Услуги в модерната библиотека” – програма „Глобални библиотеки”, България; LIBRATECH – разработване на иновативни образователни инструменти, базирани на съвременните ИТ; LoCloud– експертна библиографска дейност.
Организира културни инициативи и клубни форми за лансиране на изкуството сред различни аудитории.

Д-р Росица Петрова – Василева
Образование: Бакалавър по Библиотекознание и библиография /1985/; Магистър по Педагогика и Психология /1990/; Доктор по Книгознание, библиотекознание и библиография /2013/; Специализация по „Финанси“ /2002/. От м. април 1992г. - директор на Регионална библиотека „Сава Доброплодни” - Сливен.

Автор на над 30 библиографски указатели, над 200 публикации в периодични издания и сборници с доклади от научни конференции, съставител на 18 документални издания. Автор и ръководител на над 30 проекта финансирани от различни донорски организации и по програми на ЕС. Създател и организатор на единствения в България Национален фестивал на детската книга, който се провежда ежегодно от 1999г. Член на експертните съвети по библиотечно дело към МK от 2000г. и в момента. Регионален координатор на проект „Глобални библиотеки-България” за Сливенска област /2008-2013/.

Симеон Василев
Симеон Василев има над 7 години опит в неправителствения сектор, като последните няколко от тях е част от екипа на фондация Credo Bonum. Седи зад редица успешни проекти, най-големият от които е кампанията „Книги за смет – върни пластмаса, вземи книга по избор“.
Димитър Минев
Директор на Народна библиотека „Иван Вазов“ – Пловдив. Ръководител на проектната й дейност. Участник в проектите: “Мрежа на регионалните библиотеки за съхранение на редки и особено значими колекции чрез използването на нови и по-ефективни методи”, финансиран от МОН по Програмата “Проучване на националните културно-исторически ценности като част от европейското културно наследство и съвременни методи за тяхното съхранение” (2006-2008); "Обединен каталог на български периодични издания. Дигитална колекция до 1944 г." към Националния фонд "Научни изследвания" на МОН ( 2008-2010); два проекта по Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства“ на ФМ на ЕИП (2015–2020) и Национална интердисциплинарна изследователска Е-инфраструктура за ресурси и технологии за българското езиково и културно наследство, интегрирана в рамките на европейските инфраструктури CLARIN и DARIAH (2015–2020).
доц. д-р Венцислав Велев
Доц. д-р Венцислав Велев е председател на УС на Фондация "Глобални библиотеки – България".

Началник е на отдел “Регионални дейности” в Министерството на културата, в който са отговорностите, свързани с провеждането на държавната политика в сферата на библиотеките и книжния сектор, литературното наследство, читалищата, нематериалното културно наследство, провеждането на регионалната културна политика по места.

Доц. Велев е преподавател в Университета по библиотекознание и информационни технологии, в катедра “Културно-историческо наследство”. Ръководител е и на магистърска програма. Доц. Велев е научен секретар на Института за културно наследство.

Член е и на изпълнителния съвет на Регионалния център за опазване на нематериалното културно наследство за страните от Югоизточна Европа, под егидата на ЮНЕСКО.

Автор е на множество научни изследвания и научно-популярни публикации.

29 ноември 2016

12:00-14:00:
Регистрация

14:00-14:40:
Официална част и приветствия към участниците

14:40-14:50:
Развитието на технологиите и новия дигитален дневен редвидео обръщение от Ева Паунова, Депутат в Европейския парламент

ПЛЕНАРНА СЕСИЯ 1, зала 3

14.50 – 16.00:
Какво е мястото на библиотеката днес?
Модератор: Ваня Грашкина, член на УС на ББИА

16.00 – 16.45:
Кафе – пауза

ПЛЕНАРНА СЕСИЯ 2, зала 3

16.45 – 18.00:
Библиотеката – място за всеки!
Модератор: проф. дфн. Анастас Герджиков, Ректор на СУ „Св.Кл. Охридски”, член на УС на ФГББ

30 ноември 2016

Място: Национален дворец на културата, Зали 7, 8, 9

9.30 – 11.00:
ПАРАЛЕЛНИ ПЛЕНАРНИ СЕСИИ ВЪРХУ КЛЮЧОВИ ТЕМИ

9.30 – 11.00:

Пленарна сесия 3: Учене през целия живот, зала 7

Модератори:
доц. д-р Елица Белчева, член на УС на ББИА,
д-р Емилия Милкова – Директор на РБ „П. Славейков“, Варна

Теми: ранно детско развитие; личностно развитие; ключови компетентности; обучение за възрастни; е-умения; креативни умения; финансова грамотност

Панелисти:
Йоана Цонева, Маркетинг мениджър, ИКЕА България

9.30 – 11.00:
Пленарна сесия 4: Технологиите в бъдещето на библиотеките, зала 8

Модератори:
Надежда Груева, Директор на РБ „Захарий Княжески”, Стара Загора
Жюстин Томс, Ей Би Си Дизайн едн Комюникейшън

Теми: мобилни технологии; 3D технологии; безопасен интернет; автоматизирано обслужване на потребители; забавно програмиране; електронни услуги

Панелисти:

9.30 – 11.00:

Пленарна сесия 5: Библиотеката – център на местната общност, зала 9

Модератори:
Михаил Бояджиев, член на УС на ФГББ
доц. д-р Александър Николов, член на УС на Съюза на народните читалища

Теми: партньорства; дарителство; доброволчество; общностно развитие; социално включване

Панелисти:

11.00 – 11.30:
Кафе –пауза

11.30 – 12.30:

ПЛЕНАРНА ЗАКЛЮЧИТЕЛНА СЕСИЯ, зала 8

Модератор: доц. д-р Венцислав Велев, Председател на УС на ФГББ

Обобщаване на резултатите от трите сесии: модератори от паралелните сесии

Представяне на следващите стъпки на ФГББ
Снежана Янева, Председател на ББИА, член на Настоятелството на ФГББ

Прожекция на клипове

Прессъобщения:

Медиите за форума

Skip to content