Scroll Top

Управителен съвет

Управителният съвет е управителен орган на Фондацията. Той работи за развитие на дейността и постигане на организационна устойчивост на Фондацията, идентифицира възможности за финансиране, организира кандидатстване по проекти и набиране на средства. Членовете на УС се предлагат от Настоятелството.

Състав на УС

Председател на УС на ФГББ:
Михаил Бояджиев – адвокат, член на УС на BCause

Членове:

  • Ирина Алексиева – Директор на Дирекция „Информационни технологии, информационно общество, европейска координация и международно сътрудничество“ в Министерствона електронното управление;
  • Луизина Савкова – началник отдел “Регионални дейности” в Министерство на културата;
  • Теодора Дачева – заместник изпълнителен директор НСОРБ;
  • проф. Алекснадър Николов, СУ Св. “Климент Охриски”;
  • Веселин Тодоров – издател.
Skip to content