Scroll Top

Настоятелство

Върховният орган на Фондацията, който гарантира неизменното преследване на нейните мисия и цели и обезпечава правилното използване на нейното имущество. Настоятелството работи за постигане на устойчивост, финансова стабилност и пълноценно институционално позициониране на Фондацията в национален и международен план, за създаването на нейни стратегически партньорства, извършва стратегическо планиране и осъществява застъпничество за постигане на трайни резултати от дейността на Фондацията.

Състав на Настоятелството

Председател – Николай Дойнов – председател на СНЧ

Членове: Атанас Мазнев – заместник министър на електронното управление, Силва Налбантян -Хачерян – директор на дирекция “Международно сътрудничество, европейски програми и регионални дейности”, Бисера Йосифова – изпълнителен директор на Фонд „13 века България”, Корнелия Маринова – Кмет на Община Ловеч, НСОРБ, Ваня Грашкина – зам. председател на УС на ББИА.

Skip to content