Scroll Top

Обучителни материали

Тук можете да намерите обучителни материали, продуцирани в резултат от дейностите на “Глобални библиотеки – България”

Библиотеката – обединителен център на НПО сектора и общността

Настоящият наръчник е изготвен по проект Библиотеката – обединителен център на НПО сектора и общността в региона на Кърджали, Разград и Враца, реализиран в периода 2015 – 2016 г. с финансовата подкрепа на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.
Проект е съвместна инициатива на ФГББ и Фондация BCause.
Oсъществен с всеотдайността на екипите в три регионални обществени библиотеки:
РБ „Н.Й. Вапцаров” – Кърджали, РБ „Проф. Боян Пенев” – Разград и РБ „Христо Ботев” – Враца.

 

Наръчник

Финансова грамотност в обществените библиотеки

Финансова грамотност в библиотеките – модел за неформално образование на възрастни хора

Проектът FINLIT има за своя основна цел да повиши нивото на финансова грамотност на възрастните хора, използвайки нов подход и огромния потенциал на обществените библиотеки като центрове за неформално образование и учене през целия живот.

Допълнителна информация и ресурси, свързани с проекта, са достъпни на създадената за него интернет страница.

 

Наръчник
Skip to content