Scroll Top

Ставаме партньор в инициативата Нов Европейски Баухаус

NEB_logo_negative_small_3

Фондация „Глобални библиотеки – България“се присъедини към общността на партньорите на New European Bauhaus (NEB)!

Предстои да споделяме новини и възможности, свързани с инициативата, като така насърчаваме участието библиотеки в страната да прилагат на практика ценностите на НЕБ.


Новият европейски Баухаус е творческа и интердисциплинарна инициатива, която свързва Европейската зелена сделка с нашите жизнени пространства и преживявания.  Инициативата призовава всички нас да си представим и изградим заедно устойчиво и приобщаващо бъдеще, което е красиво за нашите очи, умове и души.

Красиви са местата, практиките и преживяванията, които са:
Обогатяващи, вдъхновени от изкуството и културата, които отговарят на нужди отвъд функционалността.
Устойчиви, в хармония с природата, околната среда и нашата планета.
Приобщаващи, насърчаващи диалог между култури, дисциплини, полове и възрасти.

Новият европейски Баухаус обединява граждани, експерти, фирми и институции, за да преосмислят устойчивия живот в Европа и извън нея като мост между света на науката и технологиите, изкуството и културата и функционира като покана за решаване на сложни обществени проблеми – зелените и дигиталните предизвикателства – заедно чрез съвместно творчество.

Създавайки мостове между различни области, пресичайки дисциплини и надграждайки участието на всички нива, Новият европейски Баухаус цели да вдъхнови трансформацията на нашите общества, стъпвайки на три неразделни ценности:

  • Устойчивост – което покрива области от настоящите ни климатични цели до кръга на потребление, нулево замърсяване и биоразнообразие
  • Естетика – свързана с качеството на преживяване и стил отвъд функционалността
  • Включване – от разбирането за стойността на разнообразието до осигуряването на достъпност (в широкия обхват на това понятие)

Освен създадената платформа за експериментиране и свързване, инициативата подкрепя положителната промяна и чрез предоставяне на достъп до финансиране от ЕС за красиви, устойчиви и приобщаващи проекти.

Запознайте се с инициативата на официалната ѝ страница през този линк.

Свързани новини

Skip to content