Scroll Top

Проектът DIGI-BREAKERS PLUS вече има свой уебсайт

DB logo

Основната цел на проекта DIGI-BREAKERS PLUS (DB+) е да създаде нови кариерни възможности за безработни чрез подобряване на цифровите услуги за кариерно ориентиране в местните общности.

От юни 2023 г. проектът вече има функциониращ уебсайт, в който ще бъдат представени резултатите му, достъпни за свободно ползване, когато бъдат завършени.
Това ще включва:

  • Обучителен курс в MOOC платформата, електроннен наръчник и ръководство за консултанти с 3 модула с общо 12 урока обхващащи самосъзнанието, самоорганизацията и развитието на общността
  • План за дейности за развитие на общността, включително създъване на общност на заинтересуваните и разработване на практически инструкции
  • Брошура в препоръки за политики която да стимулира дискусия и размисъл относно въздействието и уместността на цифровите инструменти в кариерното ориентиране.

По проекта работят партньорски организации от цяла Европа, които са специализирани в образованието за възрастни, обученията в кариерни умения, неформалното образование и преподаването на цифрови умения. Предизвикателства, за разрешаването на които партньорите работят, включват дигиталното разделение, образователната бедност, безработицата, социалното изключване, както и интегрирането на технологии (в т.ч. напреднали технологии) в дейностите по преподаване и обучение.

Кликнете върху връзката по-долу за повече информация относно партньорите и целите на проекта и проверете отново за резултатите от проекта:
https://www.digibreakerplus.com/

DIGI-BREAKERS PLUS е реализиран с подкрепата на програма Еразъм+ на Европейската комисия. 

Skip to content