Scroll Top

Нови умения за библиотекарите за цифрово овластяване на гражданите

news-f3

На 18 април 2023 г., в рамките на 31-та годишна среща и конференция на ЕБЛИДА, г-жа Спаска Тарандова – изпълнителен директор на Фондация „Глобални библиотеки – България“ проведе уъркшоп – цифрови  умения за библиотекарите, насочени към овластяване на гражданите чрез цифрова грамотност.  Необходимите цифрови умения и компетенции на библиотекарите в Европа бяха представени през двата нови работни профила, развити в рамките на проект ВIBLIO. Новите работни библиотечни профилите са:
– Специалист по комуникации с работа с общността
– Фасилитаторът на цифровата трансформация
Проф. Анна Мария Тамаро, Университет на Парма, Италия представи пред участниците петте области на DigiComp 2.0  сравнени със системата на Европейския индекс на уменията (ESI) на Cedefop с оглед на международните показатели и дефинициите на IFLA и ЮНЕСКО за медийна информационна грамотност.
Участниците – библиотечни ръководите и специалисти от обществени, университетски и специални библиотеки – бяха разделени в три групи за обсъждане на избраните и влючените в работните профили умения. В края на уъркшопа бяха помолени да подредят областите на комепетниции по важност с оглед на разработените работни профили по проект BIBLIO. За участниците в уъркшопа най-важни са ученията, свързани с Communication and Collaboration, следвани от Information and Data Literacy and Problem solving.
Оделните групи бяха модерирани от Спаска Тарандова, проф. Анна Мария Тамаро и доц. д-р Марина Енчева от Университет по библиотекознание и информационни технологии и член на Изпълнителния комитет на EBLIDA от Българска библиотечно-информационна асоциация.

ХХХI конференция на ЕБЛИДА беше на тема “Кой се страхува от силата на библиотеките? Овластяване на гражданите за демокрация и устойчиво общество”  и се проведе в партньорство с NAPLE
Посланието от конференцията беше “Имаме нужда от по-силни библиотеки, ако искаме Европа, която е по-силна, сплотена и по-близо до своите граждани”.

Skip to content