Scroll Top

Работна среща по проект DIGI-BREAKER PLUS

news-f1

На 15 май се проведе онлайн среща на екипа по проект DIGI-BREAKER PLUS, в който ФГББ е партньор от българска страна. Участниците обсъдиха отделни текущи дейности и напредъка по изпълнението на проекта.
Партньорите в момента работят върху проучване на добри практики в областта на кариерното ориентиране в цяла Европа, които да бъдат включени в наръчник с добра практика. Идентифицират се и програми, насочени към конкретни целеви групи като жени или по-възрастни търсещи работа, както и за такива, нуждаещи се от специализирани умения или методи на обучение.
Основната цел на проекта е да се разработи инструмент за търсещите работа, който включва различни цифрови методи и устойчиви компетенции, от които гражданите ще се нуждаят за да се впишат в съвременната работна среда. Акцент се поставя на приобщаването чрез преодоляване на бариерите и изграждане на общности за ефективна, устойчива цифровизация на услуги, насочени към обучение на възрастни.
Проект DIGI-BREAKER PLUS се финансира от Европейската комисия по програма Еразъм+, KA220 – Партньорства за сътрудничество в образованието на възрастни.
ФГББ си партнира с Alphabet Formation(водеща организация) и All Digital от Белгия, Fondazione Mondo
Digitale от Италия, IGITEGO от Швеция и IMOTEC в Литва.

Skip to content