Scroll Top

Национална библиотечна седмица 2023

news-f2

От 9 до 16 май 2023 г Българската Библиотечно-информационна асоциация (ББИА)  проведе XVII Национална библиотечна седмица  под надслов „Устойчиви библиотеки за устойчиво общество“ с поредица от разнообразни събития в цялата страна. Кампанията се организира в партньорство с Фондация „Глобални библиотеки – България“ (ФГББ). Медийни партньори на кампанията са БНТ, БНР, в. Стандарт и онлайн медиите Аз чета и Детски книги.
Официалното закриване на кампанията и връчването на Годишните библиотечни награди за 2022 г. ще се проведе на 16 май от 13:00 ч. в Конферентна зала №1 под куполите на Софийското ларго в Античен културно-комуникационен комплекс „Сердика“, под пл. „Независимост“.
По време на НБС 2023 се акцентира върху дейността на БББИА, ФГББ и българските библиотеки, фокусирана върху устойчивостта като основна ценност на библиотечното дело.
Позицията на библиотечната общност е, че достъпът до информация е необходимо условие за постигане на всички цели за устойчивото развитие. В световен мащаб повече от милион обществени, парламентарни, национални, академични, научни, училищни и специални библиотеки осигуряват информацията и уменията тя да бъде ползвана от всеки. Това ги прави особено необходими за всички в дигиталния век.
Библиотеките са не само потенциални партньори на правителствата, те вече допринасят за постигането на 17-те цели, като постоянно разширяват и разнообразяват своите услуги и програми. Българските библиотеки трябва да бъдат достойно включени в плановете за развитие, чрез които ще се изпълнява Програмата 2030 на ООН у нас.
По време на НБС стотици библиотеки в цялата страна  провеждат срещи с представители на местната власт и други заинтересовани страни и отворят широко врати за да демонстрират своите възможности да подпомагат гражданите във всичките им дейности, в стремежа им да подобрят живота си.
ФГББ е партньор от няколко години на ББИА в организирането на Националната библиотечна седмица  с цел привличане на вниманието на законодателната, изпълнителната и местната власт, както и на обществеността към библиотеките и техния потенциал.

Skip to content