Scroll Top

Интересно обучение се проведе в РБ „Априлов-Палаузов“

news-interesno-obuchenie

Библиотекари от екипа на Габровската регионална библиотека взеха участие в обучение „Дигитализация на комуникациите: онлайн маркетинг на библиотечни услуги“, проведено на 25 и 26 май 2023 година в читалня „Д-р П. Цончев“ с обучител Наталия Георгиева, изключителен професионалист с дълъг опит в сферата на библиотечния маркетинг на все по-многобройните онлайн библиотечни услуги, съчетавани успешно с офлайн библиотечна реалност. Тя подчерта още в началото на двудневния интензивен курс, че основното в съдържанието му е идеята за по-успешната, устойчива и разностранна комуникация с библиотечните публики от всички възрасти, пол и занятие – общуването в самото сърце на библиотечната система и нейният иновативен маркетинг по отношение на потребителите отвън – комуникацията като основна стратегия в работата на всяка организация.

Друга основна характеристика на успешното общуване библиотека – потребители е фактът, че офлайн и онлайн потребителите на библиотечни услуги са едни и същи, но те се разделят в т.нар. целеви групи, и винаги е от особено значение общуването и информацията, насочвани към тях, да са категорично съобразени с техните специфики, а не към безликата „широка аудитория“.

За да се откроят и характеризират подходящо целевите групи библиотечни потребители е необходимо те да бъдат изследвани и анализирани в дълбочина – това се случва чрез събиране, синтез и анализ на т.нар. „малки данни“ за тях. Чудесен „пътеводител“ в това отношение са разработките на известния по цял свят Мартин Линдстрьом, една от водещите фигури в съвременния невролингвистичен маркетинг във всички сфери на обществен живот – постиженията му в това направление и значителният му практически опит са обобщени в книгата му „Малки данни“, издадена и на български език.

Още много интересни факти и подходи сподели и анализира Наталия Георгиева с габровските библиотекари.

Участниците в обучението разработиха свои предложения за нови услуги, които библиотеката би могла да представи на своите потребители, и които да са съобразени с изключителната динамика на дигиталните инструменти за библиотечни PR, реклама и маркетинг, както и с неудържимата поколенческа динамика в съвременността – бързата смяна на поколенията и „маршът“ на т. нар. „дигитални туземци“- децата на 4 – 7 години, вече са неоспорими. Затова е необходимо много доброто познаване на днешната реалност, и най-вече – промяната и приспособяването към нейните изисквания – светът V.U.K.A. е факт – той е неопределим, несигурен, сложен и непредсказуем и налага развитие на библиотечните организации и на библиотекарите – основен библиотечен ресурс и „добавена стойност“ на книгите, в посока към разработване на маркетинг на услуги чрез библиотеката, удовлетворяващи основни „копнежи“ на своите потребители.

Екипът на РБ „Априлов-Палаузов” благодари сърдечно за изключително интересния и много полезен обучителен курс и заяви нуждата от устойчивост на тези образователни професионални подходи за бъдещето на библиотеките, на техните потребители и на хората , работещи в тях с любов и желание за усъвършенстване.

Skip to content