Scroll Top

ALL Digital Week 2022 в Регионална библиотека “Априлов-Палаузов” – Габрово

news-all-digital-week2022

Всяка година се провежда кампанията ALL Digital Week, която насърчава дейности за повишаване на дигиталните умения на хора от всички възрасти. В рамките на тази кампания в периода от 14 март до 14 април 2022 г. в Регионална библиотека „Априлов-Палаузов“ – Габрово ще се проведат различни обучения.

Дигиталната седмица започна с обучение на тема: „Начални стъпки в програмирането с робот Finch” на 15 деца от 5 клас и едно дете от 2 клас от ОУ „Ран Босилек”, с ръководител Мария Костова.

На 14.03.2022 г. служителите от РБ „Априлов-Палаузов“ инж. Ивелина Пенчева и инж. Мариана Трифонова представиха в 11 ОУ „Райчо Каролев“ възможностите за провеждане на „Занимателни игри с програмируеми интерактивни играчки BeeBot“. Участваха 22 ученика от 5 б клас, с класен ръководите Габриела Табакова.

ALL Digital Week 2022 продължи с две обучения “Начални стъпки в програмирането с роботи Finch”, които специалисти от Регионална библиотека „Априлов-Палаузов“ – Габрово проведоха в Градска библиотека – Севлиево. Четиринадесет деца от III – ти и от IV-ти клас , от ОУ “Св. св. Кирил и Методий” – с. Петко Славейково, с класни ръководители Р. Миховска и В. Христова, и 13 деца от III – ти и IV-ти клас от ОУ “Св. св. Кирил и Методий” – с. Градница, с класни ръководители В. Мицова и С. Кънчева учасваха с голямо въдушевление в обучението. Заниманията с робота Finch, разработен специално за да направи учебния процес интересен и забавен, са много харесвани от децата – те активно и с голяма радост си служат с роботчетата по време на обучението и винаги заявяват желание заниманията и да продължат непременно и в бъдеще…

Skip to content