Scroll Top

Излезе от печат сборникът „Промените в глобалния свят и новите решения“

2

Двутомно издание с докладите от VІІІ Международна научна конференция, проведена на 30 септември – 1 октомври 2021 г. в Регионална библиотека „Любен Каравелов“

Двутомното издание включва 70 доклада на учени и изследователи, представени в рамките на конференцията, посветена на 110 години от рождението на Стефан Гечев, с научен ръководител доц. д-р Васил Загоров – преподавател в Университета по библиотекознание и информационни технологии.
Съдържанието на сборника е обособено в 4 тематични раздела: „Лингвокултурологични и изкуствоведски изследвания“; „Политически и правни изследвания“; „Икономически и екологични изследвания“; „Педагогика, общество, комуникации“.
В Пленарната сесия са представени два доклада.
„Дигитално образование в кризисна ситуация: Фокус на Еразъм+ проект DECriS“ на проф. д.н. Таня Тодорова и доц. д-р Борис Босанчич (Университет по библиотекознание и информационни технологии) представя концепцията на проект „Дигитално образование за кризисни ситуации: Времена без друга алтернатива“ (DECriS), финансиран по програма Еразъм+. Проектът има за цел да създаде рамка за правилно възприемане на възможностите на отворените образователни ресурси (OERs) за академичния учебен процес и по-специално при кризисни ситуации.
Вторият пленарен доклад на доц. д-р Васил Загоров и гл.ас. д-р Пламена Златкова (Университет по библиотекознание и информационни технологии) с тема: „Иновации в библиотечното образование по примера на проектите Navigate и „Книгопис на българската възрожденска книжнина (1801 – 1878)“ представя иновативните дейности и интелектуални продукти, реализирани по проектите NAVIGATE и Книгопис. В работата по тях към основните екипи са привлечени студенти, докторанти и млади учени, които активно се включват в реализирането на заложените дейности, влизайки в ролята на изследователи и експерти. Възможностите за участие на млади специалисти в научната и изследователска дейност в университетите стимулира интереса към хуманитарните специалности, в частност към библиотечно-информационните науки и повишава интереса към приложението на иновативни обучителни подходи в образователния процес.
Сред авторите са специалисти – представители на 14 български висши учебни заведения и два университета от Русия – Тулския държавен педагогически университет „Л. Н. Толстой“ и Московския градски педагогически университет, пет института към БАН – Институт за държавата и правото, Институт за изследване на изкуствата, Институт за исторически изследвания, Институт за икономически изследвания и Национален институт по геофизика, геодезия и география към БАН, както и участници от други организации: Фондация „Глобални библиотеки“ – София, Софийски градски съд, две сдружения с нестопанска цел – „Дунавски струни“ – Силистра и „Идея за развитие“ – Русе, Професионална гимназия по лозарство и винарство „Александър Стамболийски“ – Плевен, Средно училище „Христо Ботев“ – Русе и Дружество „Будители“ – Монтана.
 

Skip to content