Scroll Top

Заключителна пресконференция по проект “Писмени съкровища по Долен Дунав”

pressconf2

Заключителна пресконференция по проект "Писмени съкровища по Долен Дунав"

На 9 септември 2020 г. в регионална библиотека „Любен Каравелов“ гр. Русе ще се проведе  заключителната пресконференция по проект „Писмени съкровища по Долен Дунав“, финансиран по програма Интерег Румъния – България.
Пресконференцията се организира от партньорите по проекта – фондация „Глобални библиотеки – България“ (водеща организация),  регионална библиотека „Любен Каравелов“ Русе и окръжната библиотека „Александру и Аристия Аман“ от Крайова, Румъния.
Общата цел на проект „Писмените съкровища на Долен Дунав“ е насърчаване на съвместното опазване, защита, популяризиране и развитие на писменото нематериално културно наследство на трансграничния регион България-Румъния, чрез диверсификация на туристическите услуги и развитието на литературния туризъм като основен фактор за използване на общите предимства и потенциали. Изпълнението на проекта ще доведе до оценяване на неизползваните предимства на писменото духовно културно наследство и постигане на балансиран ефект върху териториално развитие на туризма в трансгранична зона.
В рамките на пресконференцията бяха демонстрирани основните резултати за представяне на писмените съкровища на трансграничната дестинация Долен Дунав като основа за обогатяване на културния туризъм:
1.      Създадената дигитална библиотека, която осигурява достъп до над 400 000 дигитални изображения, основно на български и румънски език;
2.      Литературен сайт https://www.litdanube.eu/bg ;
3.      Литературните маршрути, разработени от библиотеките, обхващащи места от двете страни на Дунава, в които се преплитат история, културни забележителности, гастрономия и литература;
4.      Изградената мрежа на заинтересованите страни, която включва представители на библиотеки, музей, галерии, читалища, представители на туристическия бизнес и местните власти.

От страна на ФГББ в пресконференцията участваха Спаска Тарандова, изпълнителен директор и Христо Медаров, ръководител на проекта от страна на ФГББ, окръжната библиотеката в Крайова беше представлявана от директора Лучиан Диндирика и Михаела Дудау, координатор на проекта, а домакините от ригионалната библиотека от Теодора Евтимова, директор и Теодора Пейчева, координатор.

Пресконференцията се проведе в рамките на Литературния фестивал, организиран от регионална библиотека „Любен Каравелов“ гр. Русе.
Повече за фестивала на http://litdanube.eu/bg/programa-literaturen-festival-pismenite-skrovischa-na-dolen-dunav-written-treasures-lower-danube

Skip to content