Scroll Top

Проект “Знания, умения и иновации за повишаване качеството на неформалното образование в обществените библиотеки” с отличие от ЦРЧР

Сертификат

Проект "Знания, умения и иновации за повишаване качеството на неформалното образование в обществените библиотеки"  с отличие от ЧРЧР

На 25 юни 2021 г. в София тех парк, Център за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР), в качеството си на Национална агенция по Програма „Еразъм+“ и по Програма „Европейски корпус за солидарност“ на Европейската комисия, организира официална откриваща конференция за началото на новия седемгодишен период на действие на двете Програми – 2021 – 2027 г.
Повече за събитието на
http://hrdc.bg/news/erasmus_and_esc_official_conference_25_june_2021/
На официална церемония в рамките на конференцията със сертификат за качество бяха отличени 17 проекта на български организации и институции, реализирани в рамките на предходния период на действие на Програма „Еразъм+“ и Програма „Европейски корпус за солидарност. Проектът "Знания, умения и иновации за повишаване качеството на неформалното образование в обществените библиотеки"  изпълняван през 20218-2019 г. от ФГББ в консорциус с девет регионални библиотеки от градовете Благоевград, Видин, Кърджали, Кюстендил, Монтана, Разград, Силистра, Търговище и Ямбол е сред отличените със сертификат за качество.

Повече за проекта на https://oldwww.glbulgaria.bg/bg/node/33831

Skip to content