Scroll Top

Стартираха обученията на граждани по проект „Финансова грамотност в обществените библиотеки”

1

Стартираха обученията на граждани по проект „Финансова грамотност в обществените библиотеки”

Стартираха обученията на граждани по проект „Финансова грамотност в обществените библиотеки”. Обучители са библиотекари от Регионална  библиотека „Любен Каравелов“ в Русе и от обществените библиотеки от област Русе – гр. Мартен, с. Семерджиево, с. Тетово, с. Червена водата.
Обучителите запознават своите обучаеми с най-важните финансови услуги, правата и задълженията, като и с основните финансови институции. Един от модулите включва информация за личен и семеен бюджет и правила за неговото изработване и водене. Оставащите обучения за граждани ще приключат в рамките на м. юни. Проект „Финансова грамотност в обществените библиотеки цели да подкрепи на възрастните хора да се ориентират в съвременната финансова среда.
Проектът FINLIT има за своя основна цел да повиши нивото на финансова грамотност на възрастните хора, използвайки нов подход и огромния потенциал на обществените библиотеки като центрове за неформално образование и учене през целия живот. Проектът се финансира по Програма Еразъм+ на Европейската Комисия и е с продължителност две и половина години като ще се изпълнява едновременно в България, Полша, Словения и Румъния.Фондация „Глобални библиотеки – България“ е партньор.
Повече за проекта можете да научите на: https://finlit.eu/edu/?lang=bg
 

Skip to content