Scroll Top

Национална библиотечна седмица 2021

GLB_FB Cover Photo banner_1200x628px

Национална библиотечна седмица 2021

От 17 до 21 май фондация „Глобални библиотеки България” ще бъде партньор на Българската библиотечно информационна асоциация в организираната ХV-та Национална библиотечна седмица под надслов „Библиотеката ще ти помогне!“.
В условията на  КОВИД-19 пандемията библиотеките доказаха, че могат да са нужни и полезни в тези необичайни времена, че са жизнеспособни и силни в условията на криза. При ограничени физически посещения и при спазване на противоепидемичните мерки се наложи много бързо, в процеса на работа, без целево допълнително финансиране, да се променят начините на обслужване и предлагане на услугите така, че да отговорим на обществените потребности от четене и информация.
Целта на кампанията е да покажем на обществото, че библиотеката има готовността да помогне на всеки:

 • Да намери ново интересно четиво за свободното време
 • Да се подготви за задълженията си, свързани с образованието и обучението
 • Да получи справки и информация по вълнуващите го теми като КОВИД-19
 • Да участва в онлайн инициативи, свързани с четенето, литературата и културата
 • Като предлага свободен достъп до дигитални ресурси
 • Чрез контакти в социалните мрежи

Основните послания на кампанията са:

 • Разработване на стратегия за развитието на библиотечния сектор с последователна национална политика;
 • Осигуряване на средства за изпълнение на Стандарта за библиотечно-информационно обслужване;
 • Финансиране на Програма за технологично обновяване на българските библиотеки;
 • Създаване на Национална програма за дигитализация и програми за дигитализация на общините, чрез които приоритетно да бъде финансирана тази дейност на библиотеките;
 • Изработване и приемане на модели за ползването и заемането на електронни и аудио книги от българските библиотеки;
 • Целеви инвестиции за увеличаване на електронните ресурси в библиотеките и развитие на услугите за ползването им;
 • Създаване или увеличаване на средствата по общински програми/фондове за финансиране на културни и образователни проекти на библиотеките.

В рамките на Националната библиотечна седмица ще демонстрираме всички нови инициативи на библиотеките – дигитални ресурси, онлайн справочни и библиографски услуги, услуги за доставка на книги по домовете, онлайн четения и други.
Пълната програма на инициативите може да намерите на сайта на ББИА и социалните медии.
 

Skip to content