Scroll Top

Цифрова седмица 2021

ADW banner 2021

Фондация „Глобални библиотеки – България” като партньорите в европейската мрежа ALL DIGITAL ще се включи за поредна година в провеждането на кампанията насърчаване на цифровите умения на европейските граждани през м.март  – ALL DIGITAL WEEK.
През 2021 г.  името на кампанията ALL DIGITAL WEEK ще се запази, защото се е наложило през изминали 10 години, но всички организации могат  да организират различни събития в периода от 1 март до 16 април.
ФГББ ще участва в кампанията и тази година като в периода 11 март – 16 април ще организира обучения на обучители по медийна грамотност с фокус върху семейна медийна грамотност в социалните медии. Също така, ще бъдат представени новите умения необходими на библиотекарите, наложени от цифровата трансформация за да бъдат адекватни на нуждите на потребителите и да подпомагат приобщаването на гражданите към глобалното информационно общество.
 Сред основните теми на цифровата седмица в Европейския съюз тази година са:

  • Основни цифрови умения и медийна грамотност
  • Кодиране, STE (A) M и Изкуствен интелект
  • Разширени цифрови умения за по-добра работа
  • Дигитално културно наследство

Всички събития организирани от ФГББ се посвещават на паметта на г-жа Снежана Янева, председател на ББИА и Председател на Настоятелството на ФГББ.
Повече за инициативите на почит към паметта на Снежана Янева може да видите на възпоменателната страница https://www.snejana-ianeva.org/bg/

#AllDigitalWeek  #AllDigitalWeek 2021 #AllDigital

Skip to content