Scroll Top

Пилотно обучение на библиотекари по проекта „Финансова грамотност в обществените библиотеки”

Пилотно обучение 2

Пилотно обучение на библиотекари по проекта „Финансова грамотност в обществените библиотеки”

На 11 февруари библиотекари от регионалната библиотека в Русе и от обществени библиотеки от областта участваха в първото пилотно обучение за обучители по проект „Финансова грамотност в обществените библиотеки”, в които  Фондация „Глобални библиотеки – България“ е партньор. В рамките на проекта стартира обучение на обучители, в което участват петима библиотекари от Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе и библиотекари от обществените библиотеки на НЧ „Пробуда – 1907“ – с. Тетово, НЧ „Просвета – 1927“ – с. Семерджиево, НЧ „Просвета – 1928“ – гр. Мартен, НЧ „Тома Кърджиев – 1873“ – с. Червена вода. Обучението се проведе  онлайн от експертите по проекта – Елка Златева, Емил Стоянов и Росица Вартоник.
С помощта на разработена обучителна програма и електронна платформа библиотекарите ще придобият нови умения и знания по финансова грамотност в поредица от уебинари, а по-късно, в ролята си на обучители, те ще оказват подкрепа на възрастните хора да се ориентират в съвременната финансова среда.
Проектът се финансира по Програма Еразъм+ на Европейската Комисия и е с продължителност две и половина години като ще се изпълнява едновременно в България, Полша, Словения и Румъния.
Повече за проекта можете да научите на: https://finlit.eu/edu/?lang=bg
 

Skip to content