Scroll Top

Онлайн среща на обучители по проект “Обучение за бъдещето”

BG_Eкип

Онлайн среща на обучители по проект "Обучение за бъдещето"

На 2 февруари 2021 г., Фондация „Глобални библиотеки – България” проведе предварителна онлайн среща на българския екип от обучители по проект „Обучение за бъдещето”, Програма Еразъм, КА2. 
Екипът беше иформиран за трансформацията на обученията на транснациналния екип от обучители от присъствена форма на обучение в онлайн поради наложените ограничения за пътуване с оглед COVID 19. Планираните от февруари до април присъствени обучения в Букурещ, Атина и София ще бъдат проведени онлайн след както водещият партньор по проекта – ANBPR, Румъния, постигна съгласие с Агенция "Еразъм" в Румъния да промени формата на провеждане на обучения за да не нарушава драстично планираният график на дейността през 2021 г. в ситуацията на пандемия, чието развитие не може да се прогнозира дългосрочно. По време на срещата обучители изразиха мнения, че обученията на 210 възрастни от трите страни чрез иновации, технологии и предприемачество, е по-добре да бъдат присъствени с оглед заложените цели, естеството на темите и начина на учене на възрастни – обучаеми.

Skip to content