Scroll Top

Втора международна работна среща по проекта Teach for Future

2020-12-18_2


На 18 декември 2020 се проведе втората международна работна среща по проекта Teach for Future.
Работната среща задади ковид пандемията се проведе онлайн, със символичен домакин беше HERITAGE, Гърция.
По време на среща  беше направен преглед на първата година от изпълнението на проекта. Обсъдено беше изграждането на  "центровете за върхови постижения" в страните партнори – Румъния, България и Гърция. В България центърът ще бъде в регионална библиотека „Михалаки Георгиев“- гр.Видин.
На работната среща бяха обсъдени и изработените до момента три продукта: Методология за обучение на обучители за възрастни в областта на ИКТ; Учебна програма за обучение на обучители за възрастни в областта на управление на иновациите и сътрудничество в мрежата и Учебна програма за обучение на обучители за възрастни в областта на предприемачество и лидерство.
Също така се проведе и подробна дискусия , във връзка с предтоящото разработване на: ръководство за обучители за развитие на менторски кампуси; иновативно електронно ръководство за компетенциите за управлението на иновациите и сътрудничеството в мрежа; ръководство за електронно предприемачество и лидерски умения.
Обсъдени бяха предстоящите в началото на 2021 година съвместни обучение на обучителия които от лице в лице ще преминат онлайн, а също така и какви проблеми могат да възникнат в условията на продължаваща COVID криза и възможни решения.
Друга тема  беше за възможни сценарий за бъдещите обучения на безработни или на хора с ниски компетенции в областите:  ИКТ, управление на иновации и сътрудничество в мрежа, предприемачество и лидерство. Направи се оценка на риска и решения, които могат да се вземат за следващия етап от изпълнението на проекта

Skip to content