Scroll Top

Русенската библиотека вече разполага с UV машина за стерилизиране и почистване на книги

10

В началото на ноември Русенската регионална библиотека спечели проект „Технологични иновации за повишаване на пригодността за заетост на лица с трайни увреждания в условия на COVID-19“ по Националната програма за заетост на хората с увреждания на АХУ.

С реализирането на дейностите по този проект от 14 декември в културния институт работи UV машина за стерилизиране и почистване на книги. Тя отстранява прах, паразити, бактерии и вируси и е подходяща за почистване и дезинфекция на книги преди и след отдаване на читатели, като отговаря на световните изисквания за опазване на културни ценности. Със закупуването ù се създава благоприятна здравословна среда, като се намалява рискът от зараза, в това число и с COVID-19, както на обслужващия служител, така и на потребителите на библиотеката. Особено важно е и че се намалява драстично времето за стерилизация на книгите, което досега беше в рамките на 72 часа. Това създаваше проблеми на специалистите и читателите, тъй като – от една страна в заемните не влизаха веднага всички върнати книги, а от друга – обработката им изискваше ръчен труд и допълнително физическо натоварване на библиотекарите. С новата UV машина за стерилизиране и почистване на книги могат да се дезинфектират по 6 книги за 30 секунди.

По проекта предстои и доставката на машина за дезинфекция и почистване на помещенията.
 

Skip to content