Scroll Top

Онлайн обучение за повишаване професионалната квалификация на библиотекарите от Област Добрич

IMG_20201109_100508

На 9 и 10 ноември 2020 г. в обучителния център на Регионална библиотека „Дора Габе” се проведе онлайн обучение за повишаване професионалната квалификация на библиотекари от града и областта. Обучението е в изпълнение на договор №РД11-06-358/13.10.2020 г. с Министерството на културата по проект „Библиотеката – културен център за информация и вдъхновение“.

В двудневното квалификационно обучение се включиха 14 библиотекари, влючително новоназначени от град Добрич и общините Балчик, Шабла, Тервел, Ген. Тошево, с обучители – библиотекари от регионалната библиотека с опит в професията и преподаването.

Онлайн обучителният семинар бе организиран в шест сесии и включва теми като Законодателство в сферата на обществените библиотеки, Комплектуване, придобиване и организация на библиотечните фондове, Обслужване на ползвателите, Библиотечна статистика, Видове библиотечни услуги и въвеждане на нови, Насърчаване на ранното детско четене, Разработване на проекти и програми, Културно-образователна и информационна дейност, Работа с Регистъра на обществените библиотеки, Безопасна работа в Интернет. По време на обучението бяха проведени дискусии по възникнали въпроси на участниците.

Като експертно-консултантски и методичен център за библиотеките в област Добрич, Регионална библиотека „Дора Габе“ изпълнява една от основните си дейности, съобразявайки се със създадената епидемиологична обстановка – оказва дистанционно методическата и консултантска помощ на библиотеките от региона, с която съдейства за подобряване на тяхната дейност.
 

Skip to content