Scroll Top

Дарение на книги за библиотеките от издателска къща МаК

За новия интелектуалец Айн Ранд 2020

По повод 1 ноември Ден на народните будители Издателска къща МаК с финансовата подкрепа на Prometheus Foundation -USA подарява три сборника с есета на Айн Ранд и най-популярното изложение на философията й – "Обективизмът: философията на Айн Ранд" от Леонард Пейкоф на обществени библиотеки в цялата страна.

За поредна година фондация “Глобални библиотеки – България” ще окаже логистична подкрепа като изпрати дарените книги до регионални, общински и читалищни библиотеки.
Романите “Изворът” и “ Атлас изправя рамене” са сред любимите заглавия на много читатели. Свободата, свободната воля, разума и честността са в основата на нейната престава за справедливо общество.

Skip to content