Scroll Top

Национални дни за учене през целия живот 2020 в Габрово и ролята на библиотеката

121544777_342957350287593_5998221609921146250_n (1)

В изпълнение на Европейската програма за учене на възрастни и на Националната стратегия за учене през целия живот за периода 2014 – 2020 година, за шеста поредна година от 7 до 9 октомври 2020 г. в Габрово се проведоха Национални дни за учене през целия живот. Инициативата е организирана от Министерството на образованието и науката с финансовата подкрепа на Програма „Еразъм+“ и със съдействието на Областна администрация – Габрово, Регионално управление на образованието – Габрово и община Габрово. В рамките на провелите се работни ателиета за обмен на добри практики Регионална библиотека „Априлов – Палаузов” представи своя опит и добри практики чрез презентацията „Библиотеката като място за учене през целия живот” пред част от участниците в Националните дни на ученето през целия живот.

Skip to content