Scroll Top

Годишни награди за 2020г. на Фондация „Глобални библиотеки – България“

Global_libraries_2019_11_07

Фондация „Глобални библиотеки – България“ Ви кани да се включите в подаването на предложения за номинации за годишните награди на Фондацията за 2020 г.
Годишните награди на Фондацията са учредени в изпълнение на мисията и целите ѝ за подпомагане на приобщаването на българските граждани към информационното общество и осигуряването на равен достъп до информация, култура, знание и услуги чрез мрежата от обществени библиотеки в страната.
Отличия ще бъдат присъдени в четири категории – за национална и регионална медия, за спомоществовател и за публична институция, допринесли за популяризирането на дейността на обществените библиотеки в страната.
Кампанията за изпращане на предложения за наградите ще продължи до 14 ноември 2020 г. Номинациите се извършват съгласно статута на наградите, като за всяко предложение се попълва формуляр по образец. Попълнените формуляри се изпращат на имейл адреса на Фондацията foundation@glbulgaria.netСтатутът на наградите и формулярът за номинации могат да бъдат изтеглени от сайта на Фондацията.
Тази година ще бъдат приемани номинации за постижения през периода 7 ноември 2019 г. до 14 ноември 2020 г. Лауреатите ще бъдат избрани на конкурсен принцип от петчленно жури, като селекцията ще се извърши през месец ноември 2020 г. Наградите ще бъдат връчени на петия национален форум „Библиотеките днес“, който ще се проведе онлайн през втората половина на ноември 2020 г.
Номинации за наградите за всяка от категориите могат да се правят от ръководните органи на обществените библиотеки, организации в областта на науката, образованието, информационните технологии, библиотечното дело, развитието на местните общности и на гражданското общество и др. Допускат се и самономинации на национални и регионални медии. Препоръчваме да се запознаете със Статута на наградите преди да пристъпите към подаването на предложения за номинации.
Знакът на годишните награди е стилизирано пластично изображение, изработено от художника Павел Божерянов. Наградите нямат друго материално изражение освен художествения си знак.
Наградата за медии във две подкатегории – за национална и за регионална медия ще се присъжда на медии, допринесли за поставянето и разработването на теми за проблемите, предизвикателствата и възможностите, свързани с развитието на обществените библиотеки и създаването на условия за свободен и равен достъп до информация, култура, знание и услуги за гражданите чрез библиотеките.
Наградата за спомоществовател ще се връчва за дарителска дейност в подкрепа на кампания, проект или инициатива, осъществявана от Фондацията в изпълнение на мисията й да подпомага приобщаването на българските граждани към информационното общество чрез обществените библиотеки в страната.
Наградата за публична институция ще се връчва на институция, която в надграждане на задължителните й по закон изисквания, е подобрила условията за свободен и равен достъп до информация, култура, знание и услуги за гражданите чрез подкрепа за обществени библиотеки.
Фондация „Глобални библиотеки – България“ е учредена през 2013 г. като неправителствена организация в обществена полза. В настоятелството влизат представители на Министерството на културата на Република България, Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Националния дарителски фонд „13 века България“, Националното сдружение на общините в Република България, Българската библиотечно-информационна асоциация и Съюза на народните читалища.
Фондацията е приемник на целите и рeзултатите на Програма „Българските библиотеки – място за достъп до информация и комуникация за всеки“, изпълнявана в България в периода 2009 – 2013 г., след предоставено финансиране от Фондация „Бил и Мелинда Гейтс“ – САЩ.
 
ФОРМУЛЯР ЗА НОМИНАЦИЯ – Gl_Biblioteki_Nagradi_Formular_2020

За повече информация:
 
Спаска Тарандова
 
Изпълнителен директор на
Фондация „Глобални библиотеки – България“
 
тел. : 02/ 465 10 76
моб. тел.: 089 221 9360
e-mail: foundation@glbulgaria.net
 

Skip to content