Scroll Top

Дигитализация и иновации в сферата на културното наследство

Digital

На 22 юли 2020 г. доц. д-р Анета Дончева, изследовател по проекта „БИБЛИО /BIBLIO/- повишаване на дигиталните умения и компетентности на библиотекарите в Европа”, от страна на ФГББ, участва в онлайн видеоконференция „Дигитализация и иновации в сферата на културното наследство – предизвикателства и възможности“, организирана от Искра Михайлова, евродепутат от групата „Обнови Европа”. Доц. Дончева представи ролята на библиотеките в дигиталната трансформация на съвременното обществото в контекста на целите на проект BIBLIO насочен към  проучване на уменията на работещите в библиотечния сектор и разработването на нови профили на работещите в библиотеките с оглед на новата цифрова среда и нуждите и очакванията на потребителите.
За участие в конференцията бяха привлечени членове на Европейския парламент и на Комисията, на Министерството на културата, на Народното събрание на БАН, на Националното сдружение на общините и на културни и научни институции.
Целта на дебата беше да се изслуша позицията на националния законодател, академичните среди, международните организации в областта на културното наследство, академичните среди, библиотеките и местните власти по отношение на дигитализацията на културното наследство.
„Културното наследство е душата на Европа, това е нашето ДНК. Според Евробарометър 80% от европейците смятат, че културното наследство е важно за тях. Културата и културният туризъм също са икономически важни, така че трябва да използваме всяка възможност за повече иновативна икономика в областта на културното наследство и туризма. " каза комисар Мария Габриел и добави „Само когато работим заедно, можем да изградим истинска екосистема на културното наследство“.
Всички участници споделят разбирането, че дигитализацията на културното наследство трябва да се разглежда не само като адаптация към съвременния свят, но и като инструмент за защита и популяризиране на наследството, разширяване на аудиторията му, образование и създаване на нова икономика, която създава работни места и растеж по думите на министъра на културата Боил Банов.

Skip to content