Scroll Top

Програма “Библиотеката като образователна среда”

MONgerb

Програма "Библиотеката като образователна среда"

Министерство на образованието  и науката отвори Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“
https://mon.bg/bg/100817

Модул Д „Библиотеките като образователна среда“ е насочен към развитие на партньорство между училищата и библиотеките.

Срокът за кандидатстване е 18 юни 2020 г.

Бъдете активни, свържете се с подходящо училище. Библиотеките не могат да са бенефициенти, а само партьори. Трябава да кандидатстват училищата.
 

Skip to content