Scroll Top

Онлайн среща на партньорите по проект “BIBLIO”

logo_biblio

На 30 април се проведе онлайн среща на партньорите по проект BIBLIO. По-време на срещата бяха обсъдени напредъка, но и някои трудностите, произтичащи от извънредните мерки и затварянето на библиотеките в повечето страни участнички заради COVID19. В момента се изпълнявана една от основните дейности по проекта, свързана с проучване на нивото на цифровите умения на библиотечните специалисти и как се променят услугите, предлагани от библиотеките следствие масовото навлизане на технологиите в живота ни. Анализът на нуждите на работещите в библиотечния сектор в България, Гърция, Италия и Латвия ще послужи за формулиране на предложения за обучение в библиотечния сектор и идентифициране на нови профили за работещите  в библиотеките. Профилите на длъжности ще бъдат в съответствие с ESCO – Класификация на европейските умения, компетенции, квалификации и професии и e-CF – Европейска рамка за електронна компетентност. В момента екипът на ФГББ провежда онлайн анкета сред библиотечни специалисти от различни видове библиотеки, сред образователни институции, обучаващи специалисти в библиотечно-информационни науки и сред потребители на библиотеките. По време на срещата беше представен и проекта за сайт на проекта, на който ще бъде разположена в бъдеще и обучителната платформа за библиотечните специалисти.

Линк към онлайн анкета. Ще сме ви благодарни ако се включите
https://form.jotform.com/200662352022037
 

Skip to content